2 Fagets egenart

Naturfag er et allmenndannende fag. Det betyr at faget skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter som folk flest trenger for å kunne delta aktivt i samfunnet, for å kunne forstå samspillet i naturen og bidra til å ta vare på kloden vår. Målet med opplæringen i naturfag er at elevene får holdninger og kunnskaper som bidrar til å forstå naturvitenskaplig informasjon, til å ta bevisste og gjennomtenkte valg for eget liv og med tanke på å ta vare på jorda vår på en bærekraftig måte. Det er også viktig at naturvitenskapens produkter, prosesser og samfunnsmessige betydning blir tydeliggjort i opplæringen. Gjennom å velge eksempler fra elevenes hverdag kan faget gjøres mer relevant. 

Skolens naturfag skal stimulere til undring, nysgjerrighet, observasjon, refleksjon og skaperglede, og opplæringen bør støtte eleven i å utvikle sin egen forståelse. Hovedområdet forskerspiren i læreplanen skal blant annet bidra til dette. Kompetansemålene i dette hovedområdet skal integreres i arbeidet med de andre hovedområdene gjennom hypotesedanning, eksperimentering, åpenhet, diskusjon, kritisk vurdering, argumentasjon og formidling. I denne sammenhengen er grunnleggende ferdigheter avgjørende for elevenes læring av faget og dets metoder og prosesser.

I denne veiledningen er det lagt vekt på å vise ulike læringsaktiviteter og ulike måter å bruke grunnleggende ferdigheter på, slik at opplæringen kan bli variert og lettere tilpasses ulike elever etter alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, forkunnskaper og kulturbakgrunn. Eksemplene er plassert etter trinn, men kan med små endringer også passe helt eller delvis på andre trinn. Det kan derfor være nyttig og inspirerende for deg som lærer å lese veiledningen i helhet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!