Matematikk fellesfag - veiledning til læreplaner

Eksempel 5: Regning med parenteser og forenkling av uttrykk

5.-7. årstrinn

I dette eksempelet bruker elevene et spill for å øve opp ferdigheter i tallregning, bruk av parenteser og regnerekkefølge. Elevene arbeider sammen i par eller grupper. Hver gruppe trenger en kortstokk. De skal komme fram til regler om parenteser og regnerekkefølge.

Kompetansemål det blir arbeidet med

Hovedområde Tal og algebra Eleven skal kunne

  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal
Forslag til læringsmål

Eksempelet tar for seg en del av kompetansemålet som handler om å regne med parenteser. Kompetansemålet er foreslått konkretisert i disse læringsmålene for å bygge opp elevens forståelse rundt bruk av parenteser i matematikk.

Eleven kan

  • finne svaret på regnestykker med og uten parenteser, vite om og bruke riktige regler for rekkefølgen av de ulike regneoperasjonene (pluss, minus, gange, dele)
  • sette parenteser på riktig plass i regnestykker, slik at svarene blir som forventet
  • forklare hvorfor det kan bli forskjellige svar når det står parenteser i et regnestykke, og når det ikke står parenteser
Grunnleggende ferdigheter

Progresjonen i regneferdigheten innebærer her at elevene bruker parenteser i matematikkoppgaver. Kommunikasjonen mellom elevene blir mer avansert når de samtaler om regnerekkefølge og parenteser. Elevene formulerer regnereglene skriftlig og skriver regnestykker med matematiske symboler. De regner oppgaver med parenteser på lommeregneren.

Forkunnskaper og introduksjon

Repeter reglene for regnerekkefølge med noen talleksempler. Vis eksempler på hvordan bruk av parenteser kan endre tallsvaret.

Eksempel:

5+3⋅6= 5+18 = 23 og (5+3) ⋅ 6 = 8⋅6= 48

La elevene lage lignende eksempler.

Utforsking og arbeid

Elevene bruker et spill som kalles «Hvem treffer tallet». Dette er et spill som kan brukes for å øve opp ferdigheter i tallregning, bruk av parenteser og regnerekkefølge.

Beskrivelse:

”Hvem treffer tallet”?

Elevene spiller to eller tre sammen, og hver gruppe trenger en kortstokk. De blir enige om et tall mellom 50 og 100 som er målet de skal treffe.

Spiller nr. 1 trekker 4 kort (knekt =11, dame = 12, konge = 13, ess =1). Alle tallene skal brukes en gang til å lage et regnestykke med svar så nær målet som mulig. Det er lov å bruke alle fire regningsarter, parenteser og brøkstrek. Skriv regnestykket med matematiske symboler. Husk parenteser om nødvendig og riktig regnerekkefølge. De andre spillerne må godkjenne svaret. Spiller nr. 2 og 3 gjør det samme. Den som er nærmest målet, vinner omgangen og får 1 poeng. Spill flere ganger, på tid eller til en viss poengsum.

Refleksjon og oppsummering

Læreren går rundt og observerer og trekker fram eksempler på riktig og feil bruk av parenteser og regnerekkefølge. Klassen diskuterer og kommenterer disse eksemplene. Samle gjerne inn arkene med regnestykkene fra klassen, og sjekk at de har brukt reglene på riktig måte. I hjemmelekse kan elevene spille «Hvem treffer tallet?» og se om de kan lage regnestykker som blir enda nærmere målet.

Oppsummer aktiviteten ved å formulere regnereglene og regnerekkefølgene skriftlig og muntlig i felles klasse.

Lær elevene hvordan de bruker lommeregneren for at den skal regne riktig. Mange lommeregnere er ikke programmert til å ”kunne” reglene for regnerekkefølge.

Underveisvurdering

Her foreslår vi å bruke kjennetegn på høy måloppnåelse som vurderingsgrunnlag underveis. Elev og lærer kan sammen vurdere om eleven har nådd målet. Eventuelt kan du lage en liten test som elevene kan rette for hverandre.

Eleven kan

  • regne sikkert med riktig bruk av regnerekkefølge og parenteser
  • regne med parenteser både ved å trekke sammen leddene inni parentesen og ved å multiplisere et tall med parentesen. Eksempel: 3⋅(10+2) = 30+6 = 36, eller 3⋅12 = 36

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!