Matematikk fellesfag - veiledning til læreplaner

2 Fagets egenart

Matematikk er et fag som er grunnleggende for utviklingen av vårt moderne, høyteknologiske samfunn. Fagområder som informasjonsteknologi, helse, samferdsel, energiproduksjon og økonomi bruker matematikk. Derfor trenger samfunnet mennesker med høy kompetanse i matematikk og som kan bruke matematikk i kombinasjon med andre fag. Matematikk er også et allmenndannende fag. Tallforståelse ligger til grunn for den enkeltes evne til å kunne håndtere privatøkonomien og til å kunne forstå og delta i et demokratisk samfunnsliv.

Tallforståelse og tallbehandling er på mange måter grunnstammen i matematikken og grunnlaget for videre arbeid i matematikk. Internasjonale undersøkelser, f.eks. TIMMS, viser at norske elever presterer under gjennomsnittet i tallforståelse og algebra. Derfor er hovedområdet tal og algebra styrket i den reviderte læreplanen i matematikk samtidig med en tydeliggjøring av de grunnleggende ferdighetene.

Matematikk er et logisk oppbygd fag der kunnskap og kompetanse utvikles trinn for trinn. For å tydeliggjøre progresjonen i faget og i de grunnleggende ferdighetene har vi valgt å bruke eksempler for ulike trinn innenfor det samme hovedområdet tal og algebra i veiledningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!