Matematikk fellesfag - veiledning til læreplaner

1 Innledning

Læreplanene i matematikk som gjelder fra skoleåret 2013/2014 tydeliggjør grunnleggende ferdigheter i faget, og veiledningen viser hvordan ferdighetene kan integreres i opplæringen. Den gir samtidig eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på lokalt plan.

Du vil også finne eksempler på hvordan du kan arbeide med underveisvurdering og utarbeide kjennetegn på måloppnåelse lokalt. De veiledende nasjonale kjennetegnene på måloppnåelse for 10. trinn kan være en støtte i standpunktvurderingen og kan gi inspirasjon til arbeidet med underveisvurderingen.

Veiledningen skal bidra til refleksjon rundt det lokale arbeidet med læreplanene og det faglige innholdet i matematikkfaget, men er ikke rettslig bindende og kan derfor ikke erstatte eller sidestilles med læreplanene i matematikk. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for innholdet i veiledningen. Den er utarbeidet i samarbeid med lærere, relevante fagmiljøer og fagpersoner.

Veiledningen består av fem kapitler. Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av faget og hvilke deler av læreplanen veiledningen tar for seg. Kapittel 3 gir praktiske eksempler på opplæring innenfor hovedområdet tall og algebra. Kapittel 4 er en «idèbank» som gir eksempler på aktiviteter og øvelser som kan være relevante å buke i matematikkfaget. Kapittel 5 består av lenker til ressurser om arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!