Mat og helse - Veiledning til læreplanen

1 Innledning

Her finner du råd om og eksempler på hvordan du kan arbeide med læreplanen i mat og helse.

Veiledningen til læreplanen i mat og helse er laget som en støtte for skoleeiere, skoleledere og lærere i det lokale arbeidet med læreplanen for faget.

 

Hensikt

Veiledningen viser eksempler på hvordan læreplanen kan settes ut i praksis. Eksemplene viser hvordan læreren kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen i mat og helse. Alle eksemplene er hentet fra praksis. Det er viktig å understreke at eksempler og råd bare skal være til hjelp og inspirasjon.

Veiledningen i mat og helse inneholder forslag til hvordan læreren kan tilpasse undervisningen til elevene. Arbeidet med grunnleggende ferdigheter og vurdering er også vektlagt.

Les mer om lokalt ansvar i Kunnskapsløftet i veiledningen til lokalt arbeid med læreplaner

Form og innhold

Denne veiledningen har fire ulike dokumenttyper:

 • fagartikler
 • store undervisningsopplegg
 • "småtips"
 • ordliste

Veiledningen har tekst i to felt. I det høyre feltet står alle fagartiklene. Dette feltet ligger fast uansett hva som åpnes i det venstre feltet. Her finner leseren også ordlisten. I den finnes forklaringer på ord og begreper brukt i veiledningen og/eller i læreplanen. Ordlisten ligger som fast element uansett hvilken side i veiledningen du er i. Ordene som er definert i ordlisten, vises i veiledningsteksten med grå bakgrunn.

Det venstre feltet inneholder både de store undervisningsoppleggene og små tips. Undervisningsoppleggene har ulike temaer innenfor hovedområdene i læreplanen.

Hver side du åpner, har utskriftsmulighet. Klikk på utskriftsikonet for å skrive ut siden. Hele undervisningsopplegget kan dessuten skrives ut ved å trykke på plussikonet ved "vis alle" øverst til høyre ved undervisningsoppleggene og deretter på utskriftsikonet.

Fagartikler

Veiledningen inneholder til sammen seks fagartikler som tar for seg ulike sider av og utfordringer knyttet til faget.

 • Om veiledningen
 • Om læreplanen
 • Fra læreplan til opplæring
 • Læringsarenaer
 • Individuell vurdering i mat og helse
 • Grunnleggende ferdigheter i mat og helse

Undervisningsopplegg og småtips

Oversikt over undervisningsoppleggene er satt opp i en tabell. Tabellen består av tre elementer: hovedområder i faget, årstrinn og undervisningstemaer.

Du kan velge ett av hovedområdene i den øverste raden og få opp alle kompetansemålene relatert til området, fra 4. til 10. årstrinn.

Du kan velge hovedtrinn i venstre kolonne og få opp alle kompetansemålene i alle områdene på dette hovedtrinnet.

Du kan velge et tema under hvert hovedområde og få opp eksempler på undervisningsopplegg.

ÅrstrinnMat og livsstilMat og forbrukMat og kultur
1.-4.

Grønnsaksdyr

Smørbrødkamp

Fra korn til mel til scones

Fruktsmaking

Fadderfest
5.-7.

Kostsirkelen

Frokostblanding med drivstoff og  feiekoster

Torsk i vikingskip

Ja til hvitt kjøtt!

Entreprenørskap

Nordsamisk matkultur

8.-10.

Vannløselige vitaminer

Kostråd

Kostholdsinformasjon og reklame

Bærekraftig utvikling

Mat og identitet

Valentinsdag

Det er foreløpig laget en tabell som gjelder for den norske og samiske læreplanen. Det vil imidlertid legges inn flere eksempler spesifikt for den samiske læreplanen senere. Vi gjør oppmerksom på at mange av kompetansemålene er like.

Ved å velge mat og livsstilmat og forbruk eller mat og kultur vises kompetansemålene som tilhører det aktuelle hovedområdet for hovedtrinnene 4., 7. og 10. Ved å velge trinn vises alle kompetansemålene som hører til trinnet. Enkelte kompetansemål har små undervisningseksempler knyttet til seg. Noen av begrepene/uttrykkene i kompetansemålene er uthevet. Det betyr at de inngår i ordlisten. I nettutgaven vil en boks med forklaring av ordet dukke opp i skjermbildet når du peker på ordet.

Veiledningen inneholder eksempler på detaljerte undervisningsopplegg på hvert hovedtrinn. Måten undervisningsoppleggene er bygd opp på, kan fungere som modell for undervisningsopplegg også for andre deler av læreplanen i mat og helse.

Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i kompetansemål og inneholder eksempler på

 • læringsmål
 • læringsaktiviteter/innhold
 • hvordan læreren kan planlegge tilpasset opplæring
 • arbeid med grunnleggende ferdigheter
 • underveisvurdering

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!