Kroppsøving - veiledning til læreplan

Eksempel 9: Trening og livsstil på Vg3 - Egentrening – utholdenhet

Utholdenhetstrening gir fysisk form og ivaretar helsa.

HvaHvordan
Introduksjon av egentreningsoppgave

Gjennomgang av skriftlig oppgavetekst og arbeidsskjema, inntil 60 minutter i samlet klasse. Opplysning om teoretisk bakgrunn for oppgaven. Se forslag til oppgavetekst og arbeidsskjema under.

Treningsplanlegging av eleven Hjemmearbeid. Bruk av arbeidsskjema (se vedlegg).
Gjennomføring av planlagt trening 30 minutter praktisk gjennomføring av treningsopplegg (som hoveddel av en time etter felles oppvarming). Felles avslutning.
Egenvurdering og eventuell justering av plan Kort individuell vurdering umiddelbart etter gjennomføringen (kort notering av hver elev) og/eller hjemmearbeid.
Gjennomføring av planlagt trening gang nr. 2 (revidert økt) og vurdering

30 minutter som hoveddel av en time etter felles oppvarming.

Felles avslutning i form av en parøvelse (ca. 5-10 minutter). Spørsmål: Hvordan fungerte opplegget, og hvordan kan dette opplegget inngå i en lengre periode med egentrening? Muntlig formidling til medelev som skriver ned kort egenvurdering i arbeidsskjemaet. Innlevering av arbeidsskjema.

Kompetansemål det arbeides med i eksempelet

Eleven skal kunne

 • praktisere og grunngi aktivitet og trening som er relevant for å fremme egen helse
 • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som bygger på grunnleggende prinsipper for trening, og som er relevante for de målene  eleven selv har
 • gjøre rede for sammenhenger mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse

Eksempel på læringsmål

Elevene skal kunne

 • foreta treningsplanlegging som ivaretar prinsipper for trening og realistiske individuelle treningsmål
 • se sammenheng mellom treningsprinsipper og eget treningsprogram
 • gjennomføre treningen etter oppsatt plan og egne målsettinger
 • vurdere treningsplanen og den praktiske gjennomføringen samt vurdere arbeidet i en videre sammenheng

Vurdering

Veiledning og tilbakemelding gis overfor enkeltelever/mindre elevgrupper underveis og understøtter individuelle læringsprosesser. Eksempelet bør ses i sammenheng med senere egentreningsoppgaver som bygger videre med flere gjennomføringer og tilsvarende vurderingsoppgaver.

Tips til vurderingsarbeidet:

 • Observasjon og journalføring underveis i tilknytning til planleggingsarbeidet, den praktiske gjennomføringen og evalueringen
 • Vurdering av skriftlig innlevering opp mot inntrykk ellers i oppgaveløsningen (dvs. observasjoner)
 • Samlet tilbakemelding på bakgrunn av kjennetegnene på måloppnåelse, og med tips til videre arbeid til eleven på området

Eksempel på kjennetegn på høy måloppnåelse

Eleven

 • foretar treningsplanlegging som ivaretar prinsipper for trening og individuelle treningsmål
 • har kunnskap om sammenhengen mellom treningsprinsipper og eget treningsprogram
 • gjennomfører treningen etter oppsatt plan og egne målsettinger
 • vurderer treningsplanen og den praktiske gjennomføringen
 • vurderer arbeidet i en videre treningsmessig sammenheng

Utdypende kommentarer

Oppgaven kan være den første egentreningsoppgaven på det første halvåret i Vg3. Uteområder kan gjerne benyttes.

Forslag til oppgavetekst:

Du skal planlegge, gjennomføre og vurdere et individuelt treningsprogram i utholdenhet.

 1. Planlegg et treningsprogram på ca. 30 minutter som bygger på prinsipper for utholdenhetstrening, og som har en realistisk individuell målsetting. Fyll ut i arbeidsskjema.
 2. Gjennomfør dette programmet i oppsatt time i undervisningsplanen. Felles oppvarming og avslutning. Valg av aktiviteter må ta hensyn til tilgjengelig utstyr, arealer og rom.
 3. Foreta en kort vurdering av treningsprogrammet, og juster programmet hvis nødvendig etter gjennomføringen første gang. Skriv inn vurderingen i arbeidsskjemaet.
 4. Gjennomfør programmet en gang til i oppsatt time i undervisningsplanen.
 5. Svar på spørsmålene i arbeidsskjemaet. En medelev stiller spørsmålene til deg, og du svarer muntlig. Medeleven skriver ned dine svar i ditt arbeidsskjema. Utfylt arbeidsskjema innleveres.

Eksempel på arbeidsskjema:

Navn
Individuell målsetting Kort vurdering etter første gang
Treningsprogram

Samlet vurdering. Svar på følgende spørsmål:

 1. Hvordan fungerte programmet i forhold til din målsetting med treningen?
 2. Hvilke øvelser eller deler av programmet fungerte bra eller dårlig?
 3.  Hvilke endringer ble foretatt etter gjennomføring første gang?
 4. Hvordan kan dette programmet inngå i en lengre periode med egentrening?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!