Kroppsøving - veiledning til læreplan

Eksempel 7: Idrettsaktivitet på Vg1 - Titrekkball.

HvaHvordan
Oppstart Presentere opplegget i timen, kompetansemål, læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse.
Titrekkball

Klassen deles i flere lag, fire til fem spillere på hvert lag. To lag på hver banehalvdel. Salen deles i to med benker på midten.  Vester til alle lag. Bytter motstander slik at alle lagene møter hverandre.

Lagene spiller titrekkball, hvor ti pasninger innen laget gir et poeng, og er kun godkjent dersom ballen er innom alle på laget.

Antall pasninger som gir poeng, kan justeres, også antall på hvert lag.

I løpet av spillet må elevene forholde seg til bytte av ball, hvor teknikk og regler «følger» valg av ball.

Elevene er kjenner hvilke regler som gjelder, og skal praktisere reglene etter fair play prinsippet.

Avslutning Muntlig oppsummering og refleksjon rundt læringsmålene.
Kompetansemål det arbeides med i eksempelet

Eleven skal kunne

  • praktisere og gjøre greie for sentrale regler i utvalgte idretter og aktiviteter
  • praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av forutsetninger i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
  • gjøre funksjonell bruk av ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
Eksempel på læringsmål

Eleven skal kunne

  • bruke ulike teknikker for pasning, mottak og ballbehandling tilpasset ball/redskap
  • bidra til å beholde ballen i laget ved bevegelse, posisjonering og kommunikasjon
  • inkludere alle i spillet, følge spillets regler og praktisere selvdømming
Underveisvurdering

Timen inngår i en løpende vurdering av elevens utvikling i forhold til kompetansemålene, spesielt med tanke på lagidrett.

Eksempel på kjennetegn på høy måloppnåelse

Eleven

  • bruker ulike teknikker for pasning, mottak og ballbehandling tilpasset ball/redskap
  • bidrar til å beholde ballen i laget ved bevegelse, posisjonering og kommunikasjon
  • inkluderer alle i spillet, følger spillets regler og praktiserer selvdømming
Utdypende kommentarer

Teknikk og regler «følger» valg av ball. Det er viktig å avtale spillereglene før start. Når vi bruker redskap/ball som ikke har et gitt sett med regler, må disse lages. Regler kan være et viktig virkemiddel for å styre ønsket adferd og spill.

Titrekk med softball: Ett skritt og ikke tillatt med stuss av ball legger begrensninger på ballføreren. Det betyr at ved disse betingelsene tvinges spillerne til å bevege seg uten ball for å få til det gitte antall pasninger som gir poeng. Setter også begrensninger på ballflinke elever som er god med og «glad i» ballen.

Titrekk med basketball: Bruker og øver på ulike basketballteknikker som pasning, mottak, pivotering, ballkontroll. Stussing av ball tillatt, gir rom for selv «å gå» med ballen for å skaffe seg rom, samt få oversikt over medspillere.

Titrekk med «kjegleball»: Alle spillerne har hver sin kjegle. Bruker ertepose som «ball». Kaste og fange erteposen med kjeglene.

Titrekk med liten ball: Krever større plass og kan med fordel spilles ute. Øver kast og mottak med liten ball. Mottak med én arm kan telle som to pasninger. Mottak med «venstre» kan gi tre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!