Kroppsøving - veiledning til læreplan

Eksempel 6: Trening og livsstil på 8.-10. trinn - Kroppsidealer og ulike bevegelseskulturer - vi tester og analyserer en fitnessfilm

Eksemplet tar utgangspunkt i en valgt trenings- eller instruksjonsfilm.

HvaHvordan
Introduksjon

Velg en film som er relevant i forhold til kompetansemålet.

Spill filmen og gjennomfør treningen. Cirka 20 minutters økt.
Refleksjon i grupper

Elevene diskuterer gruppevis aktuelle spørsmål knyttet til filmen. Eksempler på spørsmål er:

 • Hvilken type trening har vi nå gjennomført?
 • Hvordan ser instruktørene ut?
 • Hvordan er de kledd?
 • Hvordan presenteres opplegget i denne filmen?
 • Signaliserer filmen noe om kroppsideal?
 • Hva er positivt, og hva er negativt med denne treningen?
 • Hva tror du instruktøren har spist til frokost?
Samtale/presentasjon Samlet oppsummering av refleksjoner hvor læreren også knytter temaet opp mot treningslære.
Kompetansemål det arbeides med i eksempelet

Eleven skal kunne:

 • forklare hvordan ulike kroppsidealer og ulike bevegelseskulturer påvirker trening, ernæring, livsstil og helse
Læringsmål

Eleven skal kunne

 • sette ord på det eller de kroppsidealer som kommer til uttrykk i filmen
 • reflektere over aktuelle problemstillinger rundt trening, ernæring, livsstil og helse på bakgrunn av filmen
Vurdering

I dette eksempelet er vurdering av innsats fremtredende. Samtidig vil veiledning og støttende kommentarer i refleksjonsarbeidet være relevant i tilknytning til vurdering for læring.

Temaet kan videre inngå i en utvidet sammenheng der ulike kroppsidealer og kroppspress i samfunnet belyses og diskuteres. Aktuell vurdering kan da være skriftlige innleveringer og/eller teoretiske prøver, hvor også andre kunnskapsemner inngår.

Kjennetegn på høy måloppnåelse

Eleven

 • deltar og gjennomfører filminstruksjonen etter beste evne
 • er aktivt med i refleksjonsarbeidet etterpå, og setter ord på det eller de kroppsidealer som kommer til uttrykk i filmen
Utdypende kommentarer

Kompetansemålet inviterer til samarbeid med andre fag, for eksempel i tverrfaglige prosjekter innenfor temaer som media (samfunnsfag) og ernæring (mat og helse).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!