Kroppsøving - veiledning til læreplan

Eksempel 5: Idrettsaktivitet på 8.-10. trinn - «Skal vi danse?»

Eksemplet er basert på to kompetansemål etter 10. trinn og strekker seg over en undervisningsøkt.

HvaHvordan
Oppstart Presenter opplegget, og snakk sammen om hvordan man kan praktisere fair play i dansen. Presentere kompetansemål, læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse for elevene (eventuelt i form av egenvurderingsskjema).
Jenka Oppstilling: Alle jentene står på en rekke etter hverandre med hendene på skuldrene til danseren foran. Guttene gjør det samme. Jente-rekka og gutte-rekka danser jenka rundt i salen.
Letka Jenka Jente-rekka og gutte-rekka stiller seg opp ved siden av hverandre, guttene på venstre side. Det dannes dansepar i en ring, hånd i hånd vendt mot midten av ringen. Danses på samme måte som i Jenka, men når parene gjør tre hopp fremover, passerer jenta kavaleren til en ny partner. Gjenta deretter dansen fra begynnelsen.
Polonesemarsj Beholde de parene som er når «Jenka musikken» stanser. Gå direkte over i polonesemarsj. Som i jenkaen: gutter til venstre, jenter til høyre. Polonesen avsluttes i en ring.  Guttene og jentene snur seg mot hverandre. Guttene bukker, jentene neier.
Vals Gutter og jenter blir stående i parene i ringen. Øv først på egen hånd «neie-tå-tå» (valsesteg). Ta deretter valsegrepet med partneren og stå i ringen. Danse parvis etter musikken. Bytt partner ofte. Guttene blir stående. Jentene går til neste gutt.
Avslutning Takker for dansen. Læreren kan oppsummere økta i forhold til mål og arbeid.
Kompetansemål det arbeides med i eksempelet

Eleven skal kunne

  • trene på og utføre danser fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner.
  • praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode
Læringsmål

Eleven skal kunne

  • lære grunnleggende trinn og turer i jenka, letka jenka, polonesemarsj og vals.
  • følge takten i musikken
  • samarbeide slik at alle får mulighet til å lære og gjøre sitt beste
Vurdering

Kompetansemål, læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse presenteres for elevene i starten av økta eller perioden. Enkeltelever og dansepar får veiledning og tilbakemelding underveis. Eventuelt kan elevene bruke egenvurderingsskjema. Elevene kan vurdere seg selv i forhold til denne konkrete økta, eller i en mer helhetlig sammenheng etter en lengre periode med dans.

Kjennetegn på høy måloppnåelse

Eleven

  • får til grunnleggende trinn og turer og utfordrer seg selv etter beste evne uten å gi opp
  • følger takten i musikken i dansene
  • samarbeider med både lærere og elever og bruker sine ferdigheter til å gjøre andre gode i dansen
Utdypende kommentarer

Hva er å praktisere fair play i dans? Spørsmålet kan gjerne stilles til elevgruppen. Et utgangspunkt for tenkningen er at vi har ulik erfaring med rytme og musikk, og vi har ulik evne til å høre taktslag. Selv om vi er ulike, skal vi danse med alle. Det handler om å gjøre så godt en kan, og samtidig bidra til at partneren en danser med, også får mulighet til å gjøre så godt han/hun kan.

I eksemplet er det lagt vekt på flytende overganger mellom dansene. Ved pardans er organisering ekstra viktig. Læreren bør presisere at «alle skal danse med alle», og at det vil bli hyppige partnerbytter. Det er best å ha en styrt ordning på hvordan man bytter partner. En bør også ha en strategi for hva en gjør når par jente-gutt ikke går opp.

Beskrivelse av dansene:

Internett gjør det lett å finne gode instruksjonsfilmer for de vanligste folkedansene. I tillegg finnes mange hefter om danseundervisning med enkle trinn- og turbeskrivelser. Dette gjør at det er mulig å tilegne seg de fleste enkle folkedansene med tanke på kroppsøvingsundervisningen.

Tenk gjennom hvilken hastighet musikken har med tanke på nybegynnere og de litt øvede. Hastigheten angis ofte i «slag per minutt», eller «bpm» for «beat per minute». En beskrivelse av Jenka i eksemplet kan være slik:

Jenka: Ta to hæltrinn med venstre fot, ta to hæltrinn med høyre fot, gjør et hopp med samla føtter fremover, et hopp med samla føtter bakover, gjør tre hopp med samla føtter fremover (5-7), pause (8). Gjenta deretter dansen fra begynnelsen. (Anbefalt musikk: Jenka, 162 bpm.)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!