Kroppsøving - veiledning til læreplan

Eksempel 2: Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer på 1.-4. trinn - Fotballspill og leik.

Fotballspill og leik med ballen inspirerer til samhandling og mye aktivitet.

HvaHvordan
Introduksjon av opplegget og igangsetting, 5 min Opplegg med fem stasjoner, her utendørs.  Elevgruppen deles i fem like store og jevnbyrdige grupper. (Dette kan være faste grupper, som er inndelt tidligere.) Forklaring av spillområder, stasjoner og på hvilken måte lagene bytter stasjon.  Lagene går hver til sin stasjon, og starter når lagene er på plass, eller når læreren gir beskjed. Se organiseringsmåte under.
Spill og leik Bytte av stasjon

Organisering:

Stasjon 1 og 2: Spill mot hverandre. Små mål med kjegler.

Stasjon 3 og 5: Spill mot hverandre. Små mål med kjegler. 4-6 kjegler står tett ved siden av hverandre, og skåring foregår ved å treffe en av kjeglene. Denne kjeglen føres deretter raskt over til eget mål og settes ved siden av kjeglene i eget mål.

Stasjon 4: Individuell balleik, f.eks. med driblerier, skudd på mål, keeperspill o. l. Læreren kan her organisere individuell øving og leik. 

Rullering ifølge pilene. Ca. 6-8 minutter på hver stasjon. Spillområdene bør avgrenses.
Avslutning 3-5 min Hvert lag rydder på siste stasjon, og alle lagene samles på samme sted, f.eks. på stasjon 4. Oppsummering.
Kompetansemål det arbeides med i eksempelet

Elevene skal kunne

 • avlevere, ta imot og leike med ulike balltyper og være med i enkle ballspill
 • utføre grunnleggende bevegelser som å springe og vende
 • samhandle med andre i ulike aktiviteter
 • leike og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret
 • anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre
Eksempel på læringsmål

Elevene skal kunne

 • delta i spillet i laget og være med i aktiviteten på alle stasjonene
 • leike med ballen individuelt og øve på å avlevere og ta imot ballen i enkle spill i små grupper
 • bevege seg, løpe og forflytte seg i spillet
 • respektere regler som brukes

Sentralt i arbeidet med lagspill på dette trinnet er det langsiktige læringsmålet å bygge samarbeidsevne og anerkjenne ulike kroppslige forutsetninger og forskjeller.

Underveisvurdering

Organiseringen gir læreren mulighet til tett oppfølging og tilbakemelding til den enkelte elev på stasjon 4, der individuell øving og leik foregår. Her kan aktivitet individualiseres i stor grad.

Eksempler på kjennetegn på høy måloppnåelse

Eleven

 • samhandler konstruktivt og deltar aktivt i spillet, beveger seg, løper og forflytter seg
 • tar imot og leverer ballen både i spill og i individuell balleik
 • respekterer regler som brukes i spillet
Utdypende kommentarer

Eksempelet forutsetter at elevene er kjent med stasjonsorganisering i kroppsøving og forstår hvordan lagene bytter stasjon. Det forutsetter også at elevene kan praktisere selvdømming etter enkle regler. Opplegget kan fungere best på 3.-4. trinn.

Organiseringen med rullering på fem stasjoner sørger for at ulike lag møtes i spill hver gang.

Organiseringsmåten kan overføres til andre ballspill og til aktivitet innendørs. Organiseringsformen kan også brukes på høyere trinn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!