Kroppsøving - veiledning til læreplan

Eksempel 8: Trening og livsstil på Vg2 - Styrke i arbeidslivet og et helseperspektiv.

Styrke trengs for et langt arbeidsliv og for å ta vare på helsa. Dette eksempelet er spesielt for yrkesrettede programfag.

HvaHvordan
Presentasjon av gruppeoppgave 15-20 minutter som del av en time. Gjennomgang av oppgavetekst og avklaring av spørsmål. Forslag til oppgavetekst: se under.
Arbeid i gruppene Gruppevis arbeid mellom timene. Forberedelse til praktisk gjennomføring. Elever analyserer yrket/yrker de utdanner seg til, og vurderer øvelser som kan forebygge skader og yrkesrelaterte belastningslidelser. Planlegging av treningsprogram.
Praktisk gjennomføring av treningsprogram (1)

Felles oppvarmingsdel som gjennomføres av læreren.

Gruppevis gjennomføring av treningsprogram, 30-40 minutter som hoveddel av timen. Felles avslutning. Kort evaluering i gruppene av gjennomføringen av treningsprogrammet.
Arbeid i gruppene Elevene vurderer treningsprogrammet og foretar eventuelle justeringer.
Praktisk gjennomføring av treningsprogram (2)

Felles oppvarmingsdel som gjennomføres av læreren.

Gruppevis gjennomføring av treningsprogrammet på samme måte som første gang, 30-40 minutter. Felles avslutning. Innlevering av skriftlig treningsprogram innen en frist.
Kompetansemål det arbeides med i eksempelet

Eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og vurdere trening for å utvikle egen kropp og ivareta egen helse
 • bruke grunnleggende prinsipper for trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet
 • praktisere øvinger som kan forebygge skader og belastningslidelser, og gjøre rede for prinsipper for gode arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
Eksempel på læringsmål

Elevene skal kunne

 • vurdere fysiske arbeidskrav i yrket og identifisere vanlige skader og belastningslidelser som forekommer i yrket
 • velge ut styrkeøvelser og bruke treningsmetoder som virker forebyggende på skader og belastningslidelser i yrket
 • gjennomføre trening ut fra en plan
Underveisvurdering

I dette eksempelet vil det være hensiktsmessig å foreta observasjoner underveis i tilknytning til planleggingsarbeidet, den praktiske gjennomføringen og elevenes vurderingsarbeid. Dette kan føres kortfattet inn i en journal. Denne journalen knyttes til vurderingen av de skriftlige treningsprogrammene som elevene leverer. Den skriftlige innleveringen vurderes opp mot inntrykk ellers i elevenes arbeid (dvs. observasjoner), og elevene får en samlet tilbakemelding på bakgrunn av kjennetegnene på måloppnåelse. Individuelle forskjeller i vurderingen innad i grupper bør bygge på observasjoner som kan dokumentere ulik praktisk i gjennomføringen og ulik kvalitet i oppgaveløsningen hos elevene. 

Eksempel på kjennetegn på høy måloppnåelse

Eleven

 • vurderer fysiske arbeidskrav i yrket og identifiserer vanlige skader og belastningslidelser i yrket
 • velger ut styrkeøvelser og bruker treningsmetoder som virker forebyggende på skader og belastningslidelser i yrket
 • gjennomfører trening ut fra en plan
 • justerer treningsprogrammet ved behov
Utdypende kommentarer

Emnet bygger på følgende kompetansemål etter Vg1: Elevene skal kunne praktisere treningsmetoder og øvinger innenfor utholdenhet, styrke og bevegelighet for å utvikle egen kropp og ivareta egen helse.

Eksempelet skal gjennomføres med sikte på et framtidig yrkesvalg og på arbeidssituasjoner som er vanlige i deres framtidige yrkessituasjon. Elevene bør på forhånd kjenne til styrkeøvelser og metoder for styrketrening generelt.    

Treningsprogrammet gjennomføres på samme tid av alle grupper innenfor den rammen og med de forutsetninger som læreren definerer. Dette bør komme fram i oppgaveteksten. Denne teksten deles ut og gjennomgås med elevene på forhånd. Oppvarmingen er felles for alle. Felles avslutning anbefales.

Hver gruppe må bestå av elever som tilhører samme programfag, dersom klassen består av elever fra flere programfag.

Lignende oppgave kan gis til elever på studiespesialiserende programfag, som da bør vurdere øvelser som generelt kan forebygge skader og belastningslidelser. Disse elevene bør også lage en mer generell treningsplan.

Forslag til oppgavetekst

Se for deg yrket du utdanner deg for. Tenk etter hvilke fysiske krav som stilles til deg i yrket, og hva som kreves en vanlig dag på arbeid. Tenk også etter hvilke fysiske egenskaper det settes krav til i en lengre tidsperiode i yrket, og hva som kan gi deg fysisk slitasje over tid:

 1. Gi en vurdering av fysiske arbeidskrav i yrket og identifiser vanlige skader og belastningslidelser som forekommer i yrket.
 2. Velg ut styrkeøvelser som virker forebyggende på skader og belastningslidelser i yrket, og planlegg et styrketreningsprogram på ca. 30 minutter som forebygger skader og belastningslidelser.
 3. Gjennomfør dette programmet i en oppsatt time i undervisningsplanen med felles oppvarming.  Evaluer gjennomføringen kort. Foreta eventuelle justeringer i programmet hvis det er behov. Valg av øvelser må ta hensyn til tilgjengelig utstyr og rom.
 4. Gjennomfør programmet en gang til i oppsatt time i undervisningsplanen. Juster programmet hvis nødvendig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!