Kroppsøving - veiledning til læreplan

Innledning

Veiledningen er ikke ment å være heldekkende ved at eksemplene dekker alle kompetansemålene i læreplanen, men den gir noen tips og råd til hvordan lærere kan jobbe praktisk med det faglige innholdet i kroppsøving.

Veiledningen er ikke et formelt dokument som kan erstatte eller sidestilles med selve læreplanen i kroppsøving.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for innholdet i veiledningen, og den er utarbeidet i samarbeid med relevante fagmiljøer og fagpersoner.

Kapittel 2 inneholder en beskrivelse av fagets egenart. Kapittel 3 gir praktiske eksempler på undervisning innenfor hovedområder i læreplanen. Kapittel 4 består av ulike tekster om utvalgte temaer i læreplanen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!