Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - veiledning til læreplan

Trekantsamarbeid

Noen skoler har gode erfaringer med å organisere samarbeidet mellom lærerne etter en modell som kalles trekantsamarbeid.

I praksis innebærer dette at de lærerne som skal tilrettelegge opplæring for elevene, sammen planlegger og gjennomfører temabasert opplæring. Til hvert tema arbeides det med elevenes førforståelse av innholdet, først på elevenes morsmål og deretter i grunnleggende norsk.

Innføring i temaet foregår deretter i samlet basisgruppe. De minoritetsspråklige elevene vil da i større grad klare å følge med i opplæringssituasjonen sammen med majoritetsspråklige, fordi de har deltatt i et systematisk forarbeid.
For mer om trekantsamarbeid i grunnskolen og organisatoriske modeller, se veiledning morsmål for språklige minoriteter

Andre ressurser

Film hos NAFO: trekantsamarbeid-og-ordbank

Litteratur

Hauge, An-Magritt: den felleskulturelle skolen. Oslo, Universitetsforlaget 2007

Bøyesen, Liv: "Systematisk lærersamarbeid om fagopplæring og lese- og skriveopplæring", i Aamodt og Hauge: familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Oslo, Universitetsforlaget 2008

Utdanningsdirektoratet og Nafo: veiledning. morsmål for språklige minoriteter. 2009

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!