Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - veiledning til læreplan

Mellomspråk

Innlærerspråk eller mellomspråk er termer vi bruker om det språket individer produserer på ulike stadier muntlig og skriftlig, mens de er i ferd med å lære et nytt språk. Det språket som læres, kalles målspråket.

Alle som lærer et nytt språk, går gjennom ulike faser i språkutviklingen, fra bruk av enkle ytringer som kan bestå av bare ett ord, til stadig mer komplekse og korrekte ytringer.

Det er typisk for innlærerspråket at det på ulike måter avviker fra målspråket. Innlærerspråk er utstabile. Dette henger sammen med at de er dynamiske og utvikler seg kontinuerlig etter hvert som innlæreren tilegner seg stadig mer av målspråket, og dermed endrer oppfatning av hvordan språket er bygd opp.

Det er viktig at lærere har noen kunnskaper om trekk ved norsk mellomspråk, og om hvordan mellomspråk utvikler seg.

På bakgrunn av slike kunnskaper vil læreren blant annet kunne analysere elevtekster, både muntlige og skriftlige, som redskap for å finne elevens ferdighetsnivå og utviklingsmuligheter.

Litteratur

Kirsti Mac Donald og Else Ryen: strukturer i målspråk og morsmål. Elisabeth Selj og Else Ryen (red): med språklige minoriteter i klassen språklige og faglige utfordringer, Cappelen 2008

Se også: veiledning språkkompetanse i grunnleggende norsk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!