Fremmedspråk - veiledning til læreplanen

5 Støttemateriell

Skriveramme (leserbrev)

Et leserinnlegg er en kort tekst som ytrer meninger om et tema.

SPRÅK

Du kan bruke formelt eller uformelt språk, men unngå slang. Bruk ord som overbeviser, som: problem, løsning, sikkert… Magasiner og aviser vil ikke publisere brev med mange språklige feil. Sjekk grammatikken!

Bruk korte setninger, og inkluder gjerne spørsmål for å lage et poeng.

Overskrift

Lag en tittel som passer til innholdet.

Eksempel: Facebook, vår nye lekeplass?

Første avsnitt Skriv en innledning hvor du uttrykker din mening. Still gjerne et spørsmål for å gjøre leseren interessert.

Eksempel: Vi unge tilbringer mer og mer tid på internett. Mister vi våre virkelige venner?

Andre avsnitt Legg til fakta eller eksempler som støtter meningene og argumentene dine.

Eksempel: Vi unge tilbringer xx timer på nettet hver dag. Det er et problem for mange. Vi bruker lite/mindre tid til fysisk aktivitet og tilbringer lite/mindre tid med familie og venner. Mange unge føler seg utenfor.

Siste avsnitt Summer opp, og gi en konklusjon, gjerne med en god "punch-line".

Eksempel: Vi tilbringer for mye tid på Internett. Ta vare på vennene dine!

Eksempel på rollekort til rollespill “på restaurant”

Person A: KelnerPerson B: Gjest, damePerson C: Gjest, mann

har lite grønnsaker (se på menyen, og bestem på forhånd hvilke retter dere ikke har)

 

er veldig interessert i om maten smaker godt

 

utøver veldig god sørvis

 

dere tar ikke kort, bare kontanter

har møtt person C (gjest mann) bare en gang før, deres første møte på restaurant 

du er norsk 

ønsker forrett, hovedrett og dessert 

vegetarianer 

snakker om forskjellen på norsk mat og mat fra språkområdet 

synes sørvisen er utmerket

veldig høflig 

ønsker å betale regningen, du har både VISA kort og kontanter

har møtt person B (gjest dame) bare en gang før, deres første møte på restaurant 

du er fra språkområdet 

ønsker hovedrett og dessert 

synes sørvisen er litt dårlig 

snakker om forskjellen på norsk mat og mat fra språkområdet 

spør hva slags mat man spiser i Norge 

veldig høflig 

ønsker å betale regningen, du har ingen kontanter

 

Det felles europeiske rammeverket for språk og Den europeiske språkpermen

I 2001 ble Det felles europeiske rammeverket for språk ferdigstilt. Rammeverket er en felleseuropeisk nivåskala som tar utgangspunkt i de 5 språkferdighetene: lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samhandling og skriftlig produksjon.

Rammeverket foreslår en standard europeisk språkprogresjon som består av 6 forskjellige nivå fra "gjennombruddsnivået" A1 til "full mestring" C2.

Innføringen av Rammeverket for alle Europarådets medlemsland markerer en klar fokusendring i retning av en mer praktisk språkopplæring.

Europarådet har som mål, gjennom en pragmatisk tilnærming i språkopplæringen, å skape et felleskap der flerspråklighet kan sees som en fordel og ikke en barriere mellom landene i Europa. Europarådet ønsker å skape bredere kunnskap for å bedre kommunikasjonen mellom kulturer og samfunn.

Den europeiske språkpermen

Den europeiske språkpermen (European Language Portfolio, Portfolio europeén des langues) er et pedagogisk verktøy som er utviklet for å implementere Det felleseuropeiske rammeverket for språk. Språkpermen gir elever mulighet til å dokumentere språkferdigheter og reflektere over egen språklæring.

Den brukes til å stadfeste hva eleven er i stand til å gjøre på ulike språk og hvordan hun eller han har tilegnet seg denne kunnskapen. Alle språk som eleven har tilegnet seg til en viss grad, kan omtales i permen, uavhengig av om språket er lært i skolesammenheng eller på annen måte. Eleven bygger opp sin egen språkperm over tid.

Språkpermen og skal være et hjelpemiddel til å lære språk, først og fremst gjennom:

  • å lære seg å bruke læringsstrategier
  • å se sin egen progresjon i språklæringen
  • å gradvis sette seg egne mål
  • å evaluere læringsmålene sine
  • å velge mellom ulike aktiviteter for å nå målene sine
  • bli bevisst språklæringserfaringene sine i og utenfor skolen
  • å dokumentere språkkompetansen sin og arbeidet sitt
  • å stimulere til refleksjon omkring interkulturelle aspekter
  • å dokumentere språkkompetanse etter en felles mal i alle europeiske land

Språkpermen gir mulighet for tilpasset opplæring, underveisvurdering og egenvurdering:

Språkpermen finnes i to utgaver, én for 6–12 år og én for 13–18 år og kan lastes ned gratis sammen med lærerveiledningen fra Fremmedspråksenterets nettside.

eTwinning

En plattform for læring på tvers av landegrenser

eTwinning er en digital plattform som i Norge driftes av Skolenettet. Plattformen har som formål å formidle kontakt mellom skoleklasser eller elevgrupper fra ulike europeiske land.

Her kan elever sammen med læreren starte og utvikle et prosjekt. Klassen bestemmer selv omfang, varighet, tema og arbeidsmåter. Et samarbeid som allerede er i gang, kan også bli et eTwinning-prosjekt.

Du kan lese mer om eTwinning på Fremmedspråksenterets sider som har en egen lenke til plattformen, eller gå direkte til veiledningen for bruk av plattformen.
 

En plattform for læring på tvers av landegrenser

eTwinning er en digital plattform som i Norge driftes av Skolenettet.no

Plattformen har som formål å formidle kontakt mellom skoleklasser eller elevgrupper fra ulike europeiske land.

Her kan elever sammen med læreren starte og utvikle et prosjekt. Klassen bestemmer selv omfang, varighet, tema og arbeidsmåter.

Et samarbeid som allerede er i gang, kan også bli et eTwinning-prosjekt. Du kan lese mer om eTwinning på Fremmedspråksenterets sider som har en egen lenke til plattformen, eller gå direkte til veiledningen for bruk av plattformen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!