Fremmedspråk - veiledning til læreplanen

2 Fagets egenart

Fremmedspråkets egenart kommer blant annet til utrykk i innledningen til formålet for faget nemlig at språk åpner dører.

Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og tenker.»

Fremmedspråkets egenart er at det gir en unik mulighet for deltakelse internasjonalt og bidrar til å forstå og få et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser.

Det fremmer økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Gjennom hovedområdet språk, kultur og samfunn, har faget et særlig ansvar for å bidra til demokratisk medborgerskap og interkulturell dannelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!