Yrkesretting

Yrkesretting er lokalt arbeid med læreplaner der læringsmålene tar utgangspunkt i kompetansemål både fra fellesfaget og elevenes programfag. Opplæringen blir motiverende når elevene får arbeide med lærestoff og emner som er autentiske og relevante for programfaget deres.

I rammeverk for FYR-prosjektet 2014-2016 kan du lese mer om yrkesretting og relevans

Læreplanen har et stort handlingsrom for samarbeid på tvers av fag.  I noen tilfeller er engelsk et helt nødvendig redskap for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i programfaget. Et eksempel på dette kan være dokumentasjon til moderne redskap og maskiner. I planleggingen av opplæringen i engelsk kan du trekke inn emner, vokabular og problemstillinger fra elevenes utdanningsprogram.

I engelsk lærer elevene å utrykke seg skriftlig, muntlig og multimodalt.  Gjennom flerfaglig samarbeid om lytting, samtale, lesing og produksjon av ulike typer tekster, kan elevene oppnå dybdelæring, også i programfaget sitt. 

Du kan hente inspirasjon fra FYR (fellesfag, yrkesretting og relevans):
http://fyr.ndla.no/,
og heftet «Mål og møteplasser», som er utarbeidet til FYR-prosjektet
http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Mal-og-moteplasser_72.pdf.
Dette er et praktisk verktøy i arbeidet med yrkesretting og flerfaglig samarbeid i norsk, men det gir ideer og inspirasjon også for de andre fellesfagene. Fire «møteplasser» mellom norskfaget og alle programfag blir definert i dette heftet:

  • Å presentere kunnskap – skriftlig, muntlig, multimodalt og digitalt
  • Språk, begrep og sjangere som hører programfaget til
  • Faget/ yrket i samfunnet og i framtida
  • Demokrati og medborgerskap

Innenfor disse temaene fins det utallige muligheter for fagsamarbeid som vil styrke elevens læring i både fellesfaget og programfaget. Under er eksempler på undervisningsopplegg som ble presentert på nasjonale skoleringssamlinger høsten 2014. Selv om dette er laget for norskfaget har det stor overføringsverdi til læreplanen i engelsk.

Møteplasser mellom norskfaget og BA, TIP og EL

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/materiale-fra-fyr-konferansen-pa-oslo-plaza-12-15-oktober-2014/

Møteplasser mellom norskfaget og DH og HO

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/fyr-samling-17-19-november-2014/

Møteplasser mellom norskfaget og RM, SS, NAT og MK

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/fyr-samling-1-3-desember-2014/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!