Fagets egenart

Engelsk er et et redskapsfag og et dannelsesfag. Det betyr at faget skal bygge opp den generelle språkkompetansen ved at elevene lytter, snakker, leser og skriver, og gi elevene mulighet til å tilegne seg informasjon og fagkunnskap via det engelske språket. Gode språkferdigheter forutsetter kunnskaper om språket som system og språket i bruk, og innebærer mestring av ordforråd, formverk og språklige strukturer tilpasset formål og mottaker i ulike muntlige og skriftlige kommunikasjonssituasjoner. 

Kompetansemålene i læreplanen i engelsk inneholder grunnleggende ferdigheter i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Veiledningen viser eksempler på hvordan du kan arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter slik at elevene lærer å bruke læringsstrategier for livslang læring. Eksemplene kombinerer kompetansemål fra flere hovedområder for å styrke ulike sider ved elevenes kompetanse i lytting, lesing, skriving, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter.

Du kan tilpasse eksemplene ved å velge kompetansemål etter alder, nivå, gruppe, utdanningsprogram, elevenes forkunnskaper og kulturbakgrunn. Dette betyr at selv om eksemplene er plassert etter trinn kan du velge kompetansemål fra andre trinn og tilpasse eksemplet til din gruppe.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!