Engelsk for hørselshemmede - veiledning til læreplan

5 Støttemateriell

Her finner du lenker til støttemateriell og ordbøker spesielt for hørselshemmede, eller materiell som er nevnt i eksemplene.

Barnetrinnet

Dataspill

-         Playhome: gratis app fra ITunes appstore for de minste, til samtale om hus, mat, familie og møbler.

-         Deafplanet.com: Gratis nettsted hvor hørselshemmede barn og hørende barn kan utforske, spille spill, lære og ha det moro. Det er på ASL, tekstet og med engelsk tale. Ulikt innhold, f.eks. sport, mat, døve personer, historie, forskning, forsøk og mye mer. Siden oppdateres jevnlig. http://www.deafplanet.com/splash.php

-         British-sign.co.uk: Gratis. Her kan elevene øve på å avlese bokstavering på BSL. Det går på tid, det er mulig å se tegnet om igjen, og det konkurreres med andre online brukere. http://www.british-sign.co.uk/bsl-british-sign-language/fingerspelling-challenge/

Fortellinger og lesebøker

-         Signedstories (ITV) app fra ITunes app store. Du betaler for hver fortelling som er på BSL, er stemmetolket til engelsk, illustrert, animert og tekstet. Det følger også med et spill til hver fortelling slik at elevene kan øve på tegnene. Etter hvert bygges det opp en ordbok med tegnene fra hver fortelling du kjøper. (Ca. kr 35, per fortelling). Oppdateres jevnlig

-         Lydrette lesebøker: Oxford University Press: Project X codes (passer spesielt for gutter). Read, Write Inc. Songbirds. https://global.oup.com/education/;jsessionid=EA1C509A6B856627D9117290232AE44A?region=international

-          Oxford Owl: oxfordowl.co.uk. Gratis registrering. E-bøker for begynneropplæring i lesing på engelsk med noen lydrette bøker. Mest populær leseserie på skolene i Storbritannia. Oppdateres jevnlig. http://www.oxfordowl.co.uk/reading-owl/find-a-book/library-page/

-         Bokliste for småskoletrinnet: torget.wikispaces.com. Bokliste over bøker av og om døve med beskrivelse av innholdet. http://torget.wikispaces.com/ENG+sm%C3%A5skolen

-         Bokliste for mellomtrinnet: torget. Wikispaces. Bokliste over bøker av og om døve med beskrivelse av innholdet. http://torget.wikispaces.com/ENG+mellomtrinnet

-         Bokliste med barnebøker med døve: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_children's_books_featuring_deaf_characters

Film

-         BSL Zone: bslzone.co.uk/watch/. Barneprogrammer laget av britiske, døve TV-produsenter. På BSL og stemmetolket. Siden oppdateres jevnlig. http://www.bslzone.co.uk/watch/ 

Ungdomstrinnet

Dataspill

-         Deafplanet.com: Gratis nettsted som er basert på et tv-show i USA, hvor de har hatt som fokus at hørselshemmede barn og hørende barn kan utforske, spille spill, lære og ha det moro. Det er på ASL, tekstet og med engelsk tale. Mange sider med ulikt innhold: sport, mat, døve personer, historie, forskning, forsøk og mye mer. Siden oppdateres jevnlig.

-         British-sign.co.uk:Her kan elevene øve på å avlese bokstavering på BSL. Det går på tid, men det er mulig å se tegnet om igjen, og det konkurreres med andre online-brukere. Gratis.

Fakta

Litteratur og lesebøker

-         Bokliste for ungdomstrinnet: torget. Wikispaces. Bokliste over bøker av og om døve med beskrivelse av innholdet. http://torget.wikispaces.com/ENG+ungdomstrinnet 

Videregående opplæring

Dataressurser

-         Læringsressurs i engelsk: ErHer, læringsressurs for videregående

-          BSL sign bank: Tegnordbank med akademiske og tekniske tegn på BSL. http://bslsignbank.ucl.ac.uk/dictionary/

-         British Sign Language Dictionary:  Finn for eksempel tegn til yrkesfaglige emner. http://www.signbsl.com/

-         AUSlan sign bank: medisinsk og tegn om helse og utdanning på AUSlan. http://www.auslan.org.au/

Litteraturlister

-         Bokliste for videregående: torget.wikispaces.com. Bokliste over bøker av og om døve med beskrivelse av innholdet. Lærere utfordres til å legge inn boklister på dette nettsted som de lager til de ulike studieretningene. http://torget.wikispaces.com/ENG+videreg%C3%A5ende

Filmer

-         Filmer med og om døve: imdb.com. En liste med beskrivelser over filmer med døve. http://www.imdb.com/list/ls008409162/

-         Filmer med døve: canvas instructure.com.  En liste med beskrivelser over filmer med døve. https://canvas.instructure.com/courses/588420/pages/movies-with-deaf-characters

Nyheter

-         Remark!:  Nyheter fra døvemiljøet i Storbritannia på BSL på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCB8D4972D8A4DEE8

-         British Deaf News: Bladet til BDA. https://www.facebook.com/BritishDeafNews

-         British Deaf News nettside

-         Nyheter på ASL: http://www.oicmovies.com/

-         Deaf newspaper: på ASL uten teksting eller stemmetolking. http://www.youtube.com/user/deafnewspaper

 

BSL og ASL - språkkurs og tegnordbøker

-         Let’s Sign Series. C. Smith: deafbooks.co.uk. Bøker, CDs og e-bøker - en serie mest for barnetrinnet med BSL-illustrasjoner som tar opp emner fra hverdagen, skolen, fotball, vitenskap, sanger og arbeidsplassen. http://www.deafbooks.co.uk/

-         Signworld: signworldlearn.com/. Betalingskurs i BSL fra nybegynnere opp til eksamensnivå. For selvstudie og interaktiv. Mange gode avlesingstekster om ulike emner. http://www.signworldlearn.com/

-         Signstation: signstation.org. Gratis nettsted med informasjon om britisk døvekultur og BSL-ordbok. http://www.signstation.org/

-         Spread the signs: spreadthesign.com/. Gratis app og nettsted med ulike tegnspråk fra hele verden. http://www.spreadthesign.com/

-         Signs2go:signs2go.eu/. Gratis nettsted med ulike europeiske tegnspråk, inkludere norsk, hvor målet er å lære BSL. http://www.signs2go.eu/

-         BSL sign language dictionary: signbsl.com. Gratis online-ordbok, ulike dialekter også, med animasjoner. http://www.signbsl.com/sign/support

-         AUSlan sign bank dictionary: auslan.org.au. Online gratis ordbok med australsk tegnspråk http://www.auslan.org.au/

-         British Sign Language: gratis app fra ITunes. 70 leksjoner om hverdagslige emner.

-         ASL sign for vocational school  inneholder yrkesfaglige tegn

-         Dictionary of British Sign Language/English.: ordbok i papir. Tegnene ordnet etter håndform.  1992. Faber & Faber.

 

Ressurser for læreren

-         BSL Zone: bslzone.co.uk/watch/ Varierte programmer for alle aldersgrupper laget av britiske døve TV-produsenter. Mye informasjon om britisk døvekultur. Siden oppdateres jevnlig.

-         Torget: torget. Wikispaces. Gratis idébank drevet av Statped.   Utvekslingsplass for undervisningsideer for lærere til hørselshemmede elever. http://torget.wikispaces.com/

-         BBC Pronunciation tips:  Taletrening.  Uttaleleksjoner med eksempler/ øvelser/quiz. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

-         På vei til å bli en god leser Kartleggingsmateriell for bimodal tospråklige elever som brukes blant annet til å dokumentere elevenes utvikling av kommunikativ kompetanse på norsk og norsk tegnspråk. Til hjelp for å finne elevenes utvikling og ståsted

Organisasjoner for hørselshemmede:
Digitale verktøy

-         MineTegn – konto hvor elevene kan lage ordliste og samle sine BSL-/ASL- tegn. http://www.minetegn.no/

-         Kahoot! Lag egne spørrespill, nedlastingsside. https://getkahoot.com/

-         Skype: http://www.skype.com/no/  Egner seg godt for kommunikasjon på nett (tegnspråk, tale, skriftlig chat)

-         Google docs: Kan brukes til samskriving på nett.  https://docs.google.com

-         Amara: Program for teksting av YouTube-video. http://amara.org/nb/

-         Ordsky-programmer: Wordle

 

Historie om døve i Storbritannia og USA

-         Through Deaf Eyes:  Film om amerikansk døvehistorie på ASL. Også på DVD.

-         BSL  Zone, History of Deaf Education: dokumentar på BSL, stemmetolket,  med film

-         History of British Sign Language: på BSL, med tekst, tidslinje, bilder og quiz.

-         History of Deaf Education, timeline

-         Deaf History 

-         Deafpeople.com: et nettsted hvor du kan lese om dagsaktuelle døve i USA, og om døve som har skrevet seg inn i historien.

Ordbøker

-         LEXIN bildesider

-         LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge

-         Merriam-Webster Visual Dictionary Online:for videregående

-         Visuwords Online Graphical Dictionary: oppslagsord presentert som tredimensjonale nettverk av synonymer og relaterte ord 

-         Photographic Dictionary: Online illustrert ordbok, organisert i kategorier http://photographicdictionary.com/Handspeak.com: ASL-ordbok. Nettstedet tar for seg grammatikk, fraser, kultur, barnetegn og word-trends (aktuelle tegn i forbindelse med naturkatastrofer, valg, osv.).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!