Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Vedlegg 4: Innhold og design i tekst på nett

Teksten under er skrevet i samarbeid med og i stor grad basert på Christine Calvert og hennes bok ”Skriv for nettet, kort og godt”. Universitetsforlaget, Oslo 2010

Planlegging og strukturering av innholdet bør begynne med at vi spør oss:

  • Hva skal jeg informere om? Hva vil jeg formidle om saken, hva skal leseren sitte igjen med? For hvem lager jeg saken? Hva er viktigst?
  • Begynn så innsamling av informasjonen.
  • Grupper innholdet etter type informasjon.
  • Prioriter rekkefølgen.

Tittel

Titler skal friste og fenge. De er som et skilt som forklarer hva teksten handler om. Titlene kan brukes på en listeside med oversikt over alle artiklene i publikasjonen der de nyeste står først. Tittelen som skal brukes på siden til artikkelen, kan godt være litt mer forklarende enn den på listesiden, men er den god, kan samme tittel brukes.

Ingress, bilder, Byline

Ingressen skal gi svar på spørsmålene hvem, hva, hvor, når og hvorfor og hvordan hvis det er relevant. På en listeside kan man også skrive en ingress, en såkalt "teaser" som avsluttes med en "les mer-lenke". Dato er viktig slik at leseren ser når saken ble publisert. Navnet på den ansvarlige for saken er også viktig, enten dette er skrevet for et internt nett eller skal ut i offentligheten. Bilder skal ha en presis og informativ bildetekst. Les mer om bilder i punkt 2.2.8, Utforming og design.

Brødtekst/fortløpende tekst

Det viktigste innholdet skal alltid stå først, slik at leserne selv kan velge om de vil lese hele saken eller ikke.  Denne måten å skrive på kalles ofte for "den omvendte pyramide"' fordi innholdet blir spissere og smalere jo lenger ned i saken du kommer. Når redaktører skal kutte i saker, begynner de alltid nederst i saken, så det er viktig at det viktigste er sagt tidlig.

Avsnittene

Avsnittene bør bestå av tre til fem linjer og konsentrere seg om ulike sider/typer informasjon om samme sak. Setningene bør være korte, omtrent på 10-15 ord, siden det går langsommere å lese på skjerm enn på papir. Tenk nøye gjennom hva som er hovedbudskapet, hvem du skriver til, og hva du vil oppnå.  Brukerne ønsker forståelig og lettlest tekst. Sett punktum ofte! Mellomtitler er viktig i lange artikler. De hjelper leseren til å orientere seg ved skrolling. Halvfete triggerord, ekstra linjeskift og kulepunkter kan også gi oversikt.

Lenker

Lenker integrert i selve teksten og til andre nyhetsartikler om samme tema kan være lurt. Fortell brukerne hvor de havner hvis de klikker på en lenke. Skriv heller:

Les artikkelen om å skrive nett-tekster her, enn Les artikkelen om å skrive nett-tekster her.

Ordlyden i lenken bør ha høy informasjonsverdi i seg selv og være i samsvar med tittelen på den nye siden. Mange lenker etter hverandre bør stå i vertikale lister. Punktum, komma eller andre tegn skal ikke være understreket. 

Form og design

Unngå fancy formatering med store fargede bokstaver som ser ut som reklame. Eyetrack-undersøkelser viser at dette kan føre til at leseren ignorerer artikkelen. Kontrasten mellom tekst og bakgrunn skal være så stor som mulig. Sort tekst mot hvit bakgrunn er lettest å lese. Få farger gir sterkest budskap, siden farger vekker assosiasjoner og følelser.

Tekst bør være i såkalt åpne formater som kan lastes ned av alle. I praksis vil dette si at vi i publisering heller bør bruke PDF- og HTML- eller XML-filer, og ikke ulike tekstbehandlings- eller presentasjonsfiler som ikke er nedlastbare for alle.

Tekst trenger ofte illustrasjoner og bilder. Poenget er at de må ha direkte relevans til teksten. Dekorbilder uten dirkete sammenheng med innholdet har samme effekt som reklame og oppfattes som verdiløse eller negative for inntrykket. "Ekte mennesker" gir et mer troverdig inntrykk enn bilder av pene modeller, fordi slike modeller assosieres med reklame. Bilder som viser menneskelige følelser, fungerer godt, og bruk gjerne flere ansikter.
Bilder under 100 piksler oppleves som unyttige. Bildene kan godt være klikkbare, slik at brukeren kan få opp en større variant om de klikker på det. Hvis bildet ligger på en forside, bør det lenkes opp til selve artikkelen, siden brukere helt intuitivt klikker på bildet når de er interessert i en sak.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!