Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Vedlegg 2: Slik overholder vi lover og regler

Åndsverkloven sørger for at den som er opphavet til verket, må gi tillatelse til videre bruk. Opphavspersonen får altså automatisk kopirettighetene til verket. Finnes det tekster, bilder, videoer eller annet på nettet hvor det ikke står noe om hvilke lisenser som gjelder, må vi anta at opphavspersonen sitter på alle rettighetene. Det er derfor vanskelig for elever å bruke slike verk i sine skolearbeider, siden de først må spørre om tillatelse. Spesielt problematisk er det når disse arbeidene skal publiseres på nett eller på andre måter gjøres offentlige. Mange elever er, forståelig nok, ikke klar over hvilke begrensninger som ligger i verk som er publisert på Internett.

Lisensen Creative Commons

Lisensen «Creative Commons» løser mange av de problemene som er knyttet til det å bruke verkene til andre i egne produksjoner. Creative Commons er en lisenstype hvor tillatelsen til videre bruk er gitt på forhånd med enkle betingelser. Lisensen er lett å forstå. De ulike variantene av den blir ofte representert ved hjelp av symboler slik at man skal slippe å oversette mellom språk. Lisensen gir i noen tilfeller også tillatelse til å bearbeide verket. Bruker man verk som er lisensiert under Creative Commons, skal man alltid navngi opphavspersonen. Lisensen er oversatt og tilpasset til norsk, og mye informasjon finnes på creativecommons.no. Under kapittel 5 er det flere lenker og sider med lettfattelig informasjon om tanken bak lisensen og om en animasjonsfilm for lærere og elever.

Boken «Creative Commons for alle: 400 millioner nye muligheter for bedre IT-didaktikk i folkeskolen» er en bok om lisensen creative commons som er skrevet for skolen. Boken er på dansk og inneholder betraktninger om temaet og om utfordringer i skolehverdagen. Den har også en stor samling tips til annet materiale. Boken er publisert under creative commons-lisensen og er et eksempel på hvordan lisensen fungerer.

Liste over lovlige mediekilder

Hvis elevene har behov for å låne bilder, musikk eller tekst, må de ha rettigheter til å bruke dem. Under følger en liste med nettsteder som tilbyr innhold som er lisensiert med creative commons lisensen eller andre lisenser som tillater bruk i skolearbeid:

Flickrer en av verdens største bildebaser. De tilbyr et avansert søk hvor elevene kan oppgi at de kun ønsker et innhold som er lisensiert med creative commons. Skal elevene forandre på bildet, f. eks. ved å legge på tekst, beskjære det eller bruke det som en collage, må de også krysse av for «Find content to modify, adapt and build upon».

Wikimedia Commons er en stor samling av mediefiler, blant annet brukt i Wikipedia. Alle disse objektene er lisensiert med creative commons eller public domain. Det står tydelig beskrevet for hvert bilde hvilke betingelser som gjelder. Public domain er en lisenstype som gir alle rett til å bruke verket også uten kreditering. Alle mediene er også lisensiert slik at de kan bearbeides.

CC search er en samleside for å søke på de overnevnte tjenestene og noen andre. Om denne søketjenesten benyttes, er det ingen garanti for at verket faktisk er lisensiert med den riktige lisensen, da den kan ha endret seg. Kontroller alltid at mediet faktisk er lisensiert med creative commons.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!