Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Vedlegg 1: Etisk refleksjon om vinkling av en nyhetssak

Fil. dr. Lars Gunnar Lingås har utviklet en modell (GODT-modellen) med fire trinn av etisk overveielse. Her er et eksempel med en nyhetsartikkel fra en idrettsdag:

Redaksjonen skal lage en sak fra skolens idrettsdag. Noen elever vant fordi de løp fort eller kastet langt, andre deltok ikke i det idrettslige, men sto for rydding og matservering, eller de styrte musikken. Hvem skal vi intervjue og ta bilde av?

Grunnlagsverdier:

Ønsker redaksjonen å profilere holdningen "det viktigste er ikke å vinne, men å delta", eller er målet å profilere mestring og idrettslige resultater?

Omstendigheter:

Redaksjonen må vurdere omstendighetene, siden en sak kan ses fra flere sider. De må velge en innfallsvinkel som de mener er den viktigste eller riktigste. Dette kalles vinkling. Omstendighetene tilsier at dette var kroppsøvingsfagets dag, med fokus på idrettslige prestasjoner og ferdigheter. Helse og fysisk aktivitet er dessuten en positiv verdi det er verdt å gi status.

Deontologiske (pliktetiske) hensyn:

Pliktetikk i denne saken er knyttet til hvem som berøres, og på hvilken måte av det vi skriver. Vinnerne vil, i tillegg til gode karakterer og premiering på dagen, være stolte over å få publisitet. Vil de elevene som ikke er nevnt, føle seg oversett? Blir innsatsen de la ned i form av å skape gode rammer for de sportslige aktivitetene, sett på som uvesentlig?

Teleologisk (formålsetisk) perspektiv:

Her handler det om å finne ut hvilke mål redaksjonen arbeider mot, og hvilke konsekvenser som er sannsynlige utfall av vinklingen. Redaksjonen må tenke gjennom om de ønsker en sak som fokuserer på det sosiale og inkluderende, og/eller om det er fysisk mestring, toppidrett og konkurranse som har verdi i denne saken.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!