Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Tips til nettsider og litteratur

Valgfag i medier og informasjon hos Skrivesenteret

Vær varsom-plakaten

Retriever

Om tillatte kilder og riktig kreditering: www.creativecommons.no

Bildedatabasen Flickr

Stor samling med mediefiler: www.mediebedriftene.no

Mediekompasset: https://www.mediebedriftene.no/mediekompasset/

Tekster skrevet av og for ungdom: 

Aftenposten Si;D

Aftenposten junior

Korte filmer knyttet opp mot læreplaner: www.nrk.no/skole

Arbeid med sakpregede sjangre: www.norskverkstedet.no (interaktivt journalistkurs)

Informasjonssamfunnets utvikling: https://www.postennorge.no/om-oss/milepaeler-i-postens-historie

Nyttige nettsteder: www.nettvett.no www.slettmeg.no

Forum for medieundervisning: http://www.mediepedagogene.no/

Søke på aktuelt stoff i NRK skolen: http://www.nrk.no/skole/

Gratis nettressurs for deg som skriver på nett: http://www.nettredaktor.no/ 

Journalistenes fagforbund: http://www.journalisten.no/

Mediefag i videregående skole, NDLA – mik1 og 2, samt MK: http://ndla.no/nb/node/52222                                                                      

Litteraturtips - referanseliste

Calvert, Christine: Skriv for nettet, kort og godt - Universitetsforlaget, Oslo 2010

Dale, Lars Erling, Jarl Inge Wærness: Differensiering og tilpassing i grunnopplæringen – Rom for alle – Blikk for den enkelte. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2003

Lingås, Lars Gunnar: Etikk for pedagoger - Gyldendal Akademisk, Oslo 2011

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!