Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Eksempel 2: Videoreportasje om en skolemusikal

Beskrivelse av undervisningsforløpet og forslag til vurdering

Redaksjonen vil lage en film fra arbeidet med å sette opp en musikal ved skolen. Journalistene kan intervjue de som er ansvarlige for oppsettingen og deltakerne, eller de kan finne bakgrunnsinformasjon om selve musikalen.

Elevene skal være kjent med målene for arbeidet, og hva de skal vurderes i før arbeidet tar til. Siden læringen i stor grad foregår i løpet av prosessen, hvor prøving og feiling, produksjon og refleksjon vil foregå om hverandre, er det naturlig at vurderingen med karakter skjer i tilknytning til sluttproduktet, altså den videoreportasjen som faktisk legges ut på nettsiden. På denne måten blir elevene involvert i vurderingsprosessen. Læreren stiller relevante spørsmål ut fra kriterieskjemaet, og elevene får mulighet til å reflektere over egen læring og eventuelt gjøre endringer.

Vurderingsskjema for videoreportasje, hovedområdet redaksjonelt arbeid.

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål, og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde 1: Redaksjonelt arbeid

Kompetansemål - Eleven skal kunneLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper

Drøfte hvilken målgruppe og vinkling reportasjen skal ha.

Portrett av én av aktørene i musikalen, om ”livet bak kulissene” mens musikalen blir til, eller temaet og budskapet i forestillingen

La fram egne forslag for redaksjonen og argumenterte saklig for sine ønsker om innhold

bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Kreditere opphavspersoner, innhente tillatelser fra berørte personer om bruk av lyd og bilder, følge lovverk om lisenser, sikre personvernet

Innhentet tillatelser, krediterte opphavspersoner, brukte lovlige CC-lisensierte kilder, tok initiativ til bruk av GODT-modellen i drøftinger

Vurderingsskjema for videoreportasje, hovedområdet produksjon og publisering

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål, og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde 2: Produksjon og publisering

Kompetansemål - Eleven skal kunneLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale

Intervjue personer og/eller finne ferdig bakgrunnsinformasjon fra ulike kilder

Tok initiativ til å drøfte vinkling for filmen, brukte varierte kilder for å innhente informasjon, argumenterte for eget syn om innhold og budskap i videoreportasjen

bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd 

Bruke kamera, vise kunnskap om kameraføring og redigering av videoopptak

Viste kunnskap om sjangere og tekniske ferdigheter, viste at dette målrettet styrer arbeidet med intervjuer og filming, komposisjon, kameraføring og bruk av effekter og virkemidler

Ta opp og redigere film, følge regelverk og avtalte kriterier

Klippet, forenklet og brukte design og eventuelle spesialeffekter bevisst for å fremheve budskapet

velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold

Bruke virkemidler i bilder og tekst for å fremheve budskapet og innholdet

Valgte en utforming og en design som var relevant for innholdet. Formidlet et budskap bevisst og ga opplevelser som påvirket publikum på grunn av god kvalitet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!