Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

Eksempel 1: Nyhetsartikkel om en idrettsdag

Beskrivelse av undervisningsforløpet og forslag til vurderingsmåter

Redaksjonen skal lage en nyhetsartikkel fra skolens idrettsdag. Tverrfaglig samarbeid med norsk er naturlig for å lære hvordan elevene skal lage en artikkel og et intervju. Med tanke på vurderingsarbeidet kan lærerne observere elevene i prosessen, for eksempel ved å kontrollere at det er innhentet samtykke for å publisere bilder, ved å sikre at saken er vinklet etter redaksjonens profil og etiske kjøreregler, samt å lese og oppleve saken når den er publisert.

Vurderingsskjema for nyhetsartikkel, hovedområdet redaksjonelt arbeid. Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål, og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde 1: Redaksjonelt arbeid

Kompetansemål - Eleven skal kunneLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
Velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper

Tilpasse/vinkle saken.

Vinnere og resultater eller det sosiale og inkluderende?

Brukte GODT-modellen for etisk refleksjon og var aktiv i diskusjonen. Argumenterte godt for egne standpunkt

Bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Innhente tillatelser om publisering av bilder og intervjuer

Viste skjønn ved fotograferingen og motiverte høflig de dette gjaldt i innhenting av samtykke. Vinklet saken etter redaksjonens profil og etikk. Krediterte redaksjonens fotografer og journalister

Vurderingsskjema for nyhetsartikkel, hovedområdet produksjon og publisering

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål, og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde 2: Produksjon og publisering

Kompetansemål - Eleven skal kunneLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale

Innhente bakgrunns-informasjon fra ansvarlige og deltakere i arrangementet

Søkte etter relevant informasjon, tok initiativ til handling og forberedte intervjuer

Forberede intervjuer

Viste kunnskap om sjangeren intervju og var aktiv i å tenke ut relevante spørsmål. Tok etiske hensyn

bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd 

Ta bilder. Notere eller ta lydopptak av intervjuene

Tok relevante bilder med god kvalitet, brukte utstyr effektivt til lydopptak eller notater

Følge kriterier for reportasje- bilder og nyhetsartikkel

Knyttet bildebehandling og redigeringsarbeid til de kriteriene for vinkling og budskap som redaksjonen hadde planlagt

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!