Medier og informasjon - veiledning til valgfaget

2 Fagets egenart

Mediene spiller en sentral rolle i samfunnet, og de har stor gjennomslagskraft som kilde for informasjon. Valgfaget Medier og informasjon kan bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan de aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen.

Opplæringen i valgfaget kan bidra til å styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi grunnleggende kunnskap om det lovverket som er knyttet til publisering.

Gjennom opplæringen kan elevene få en arena der de utvikler holdninger og kunnskaper som gjør dem rustet til å vurdere hva som er god formidling på og utenfor nettet. Bevissthet om publisering kan også føre til mer gjennomtenkte handlinger i sosiale medier.

Dette valgfaget er delt inn i to hovedområder: redaksjonelt arbeid og produksjon og publisering. Hovedområdene må ses i sammenheng.

Redaksjonelt arbeid handler om sammenhengen i det å skape og stå ansvarlig for form og innhold i ulike typer informasjon. Å samarbeide i en redaksjon betyr å velge mediekanal og innhold, definere målgrupper, få innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier og kjenne reglene for opphavsrett, kildebruk og personvern.

Hovedområdet produksjon og publisering handler om å produsere ulike komponenter i sammensatte tekster for å publisere dem på nett. Bruk av digitale verktøy for å produsere, redigere og publisere bilde, tekst, film og lyd er sentralt i hovedområdet. Det samme er innsikt i forholdet mellom utforming og budskap.

Veilederen fokuserer på at nye digitale verktøy og kommunikasjonskanaler gir nye muligheter for valg av produkter, metoder og verktøy. Det kan dreie seg om alt fra informasjonsfilmer, pressemeldinger og nettaviser, til digitale kart, animasjoner, pod-caster og wikiartikler.

Inndelingen i hovedområder viser veien fra planlegging og arbeidsfordeling til vurdering av produkt og prosess. I kapittel 3 og i vedleggene gis det praktiske eksempler på fagstoff med utgangspunkt i kompetansemålene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!