Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Vedlegg

Vedlegg nr. 1 Nettverkskartlegging og nettverksbygging

Alternativ 1:

Navn på personer som driver med frivillig arbeidHva gjør de?Hva er drivkraften deresKan hjelpe valgfagsgruppen med:

 

 

 

 

       

Alternativ 2:

I midten: Du selv

I sirklene omkring: Skriv navnene på personer du kjenner som driver med frivillig arbeid. Skriv hva de er engasjert i, og hvorfor de engasjerer seg i akkurat dette

Gruppen sammenligner.

Sammenlige deg selv med de andre i gruppen

 

Vedlegg nr. 2 Oversikt over mulige lokale frivillige organisasjoner

Frivilligsentraler

Det finnes frivilligsentraler over hele landet som er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralene bidrar til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og de styrker dermed og fremmer det frivillige arbeidet. Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet. Kilde: http://frivilligsentral.no/

Idrettslag

Idrettslag er en organisasjon som tilrettelegger for idrettsaktivitet.

Se mer: https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/

Velforeninger

http://www.velforbundet.no/ 

Andre eksempler på frivillige organisasjoner:

Vedlegg 3 Kartlegging

Tips til kartleggingsøvelser som kan brukes for å få elevene i gang med kartleggingsprosessen.

Kartlegging med utgangspunkt i en målgruppe:

 • Hvem er målgruppen? Eldre: Skriv ord du assosierer med eldre. Definer eldre i mindre målgrupper, for eksempel hvor befinner eldre seg, hvilke arenaer er de på, og har de sosiale utfordringer?

Lag spørreskjema til målgruppen. Med utgangspunkt i egen kartlegging (se ovenfor): Hvilke utfordringer har dere funnet?

Kartlegging med utgangspunkt i tema:

For eksempel miljø.

 • Hvilke ord/handlinger/assosiasjoner får du til ordet miljø (for eksempel søppel, dårlig inneklima, lite tiltalende uteområde på skolen)?
 • Hvilket område vil dere jobbe med? (For eksempel søppel)
 • Hvilke utfordringer/problemer er knyttet til dette? (For eksempel: for mye i skolegården, bruk og kast–mentalitet, sortering.) Send gjerne elvene ut for å utforske «søppel» i skolegården/bruk og kast/sortering.
 • Ut fra funnene: Hvilke løsninger kan dere lage slik at det bidrar til en positiv forskjell? (Det kan for eksempel være å lage kule søppeldunker i skolegården slik at medelever motiveres til å bruke dem, gjerne ved å involvere medelever til å dekorere dem eller delta i utformingen.)

Kartlegging med utgangspunkt i elevens interesse:

 • Kartlegg hvilke interesser elevene har. Dette kan godt gjøres i en gruppe, og hver elev kan presentere sine interesser. (For eksempel idrett, tegning, motorsport, mote, osv.)
 • Hvordan kan din interesse gjøre en forskjell for en valgt målgruppe? Ta for dere flere av gruppens interesser.
 • Hvem er målgruppen? Assosier og oppsøk deretter målgruppen for å bli bedre kjent med den.
 • Bruk din interesse til å lage et tiltak/en aktivitet til en valgt målgruppe. (For eksempel moteoppvisning med egenkomponerte plagg som kombinerer vestlig mote med afrikansk mote.)

Kartlegging med utgangspunkt i en utfordring som kommer til syne i samarbeid med en frivillig organisasjon:

Ta kontakt med en lokal frivillig organisasjon.

 • Hvilken målgruppe er tiltakene rettet mot?
 • Opplever organisasjonen at det er behov hos målgruppen som den i dag ikke kan dekke?
 • Hvilke tiltak er det behov for?
 • Hvordan kan elevene bidra?
 • Hvordan kan elevene nå målgruppen?

Kartlegging av generelle utfordringer og udekkede behov i lokalmiljøet:

Send elevene ut i lokalsamfunnet for å kartlegge et eller flere av forslagene:

 • Besøk post, butikk, bibliotek, kommunehus, kulturhus, kafé, institusjon, idrettshall e.l.

Oppgave:

 • Se etter utfordringer/hindringer som kan forbedres?
 • Spør de ansatte og/eller beboere om utfordringer/hindringer som finnes.
 • Besøk ulike arenaer i nabolaget. 
  • Er det noen forbedringer som kan skape et tryggere lokalmiljø, større trivsel, nye og trivelige samlingsplasser?  Forbedringer når det gjelder miljø, forsøpling?
  • Besøk ulike steder i kommunen og observer:
   • Hva har de som er unikt?  Ressurser som er lett tilgjengelige? Kan de komme til nytte?
   • Ressurser som ikke blir brukt, gamle kasserte ting, som kan brukes til noe nytt?
  • Er det hindringer, utfordringer og mangler i for eksempel skolebygningen, samfunnshuset, kommunehuset e.l. som vil skape problemer for brukere på disse stedene?
  • Studer lokalavisa.  Er det udekkede behov eller utfordringer som folk er opptatt av, og som elevene kan gjøre noe med? Tilbud/løsninger elevene kan komme med?

Vedlegg nr. 4 Framdriftsplan for elevenes tiltak

Dato og antall timerFaser i prosessenAktivitetAnsvarligKryss av for utført

 

Kartlegging

 

 

 

 

Planlegging av tiltak

 

 

 

 

Gjennomføring av tiltak

 

 

 

 

Presentasjon og vurdering

 

 

 

Vedlegg nr. 5 HMS

Faget «Innsats for andre» er et praktisk fag der elevene kan ta i bruk ulike læringsarenaer. Når elevene skal gjennomføre planlagte tiltak, må det tas høyde for å sikte at elevene gjennomfører arbeidet i tråd med HMS-regler.

Det er skolen som må sikre at elevenes sikkerhet blir ivaretatt (jf. opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven).

Opplæringsloven:

Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø.  § 9a-1 «Generelle krav», § 9a-2 «Det fysiske miljøet», § 9a-4 «Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)»

Forskrift til opplæringsloven:

Kapittel 8. Ulykkesforsikring for elevar. § 8-1 «Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar»

Kapittel 12. Tryggleik for elevane. § 12-1 «Tryggleik for elevane»  

Se også Arbeidsmiljøloven med forskrifter som gjelder for elever som er i arbeidspraksis i virksomheter (utplassering).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!