Innsats for andre - veiledning til valgfaget

2 Fagets egenart

Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til å arbeide på forskjellige arenaer innen ulike samfunnsområder. Elever i dette valgfaget kan utføre arbeid på områder der frivillig innsats allerede foregår, eller finne fram til samfunnsområder som de selv finner egnet til å gjøre en innsats i. Det er viktig at målgruppen de finner fram til, har et behov som kan dekkes.

Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til

  • å få kunnskap om frivillig arbeid og om behov for frivillig innsats i eget lokalmiljø
  • å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak for mennesker som har behov for det
  • å oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør

Faget har to hovedområder: planlegging og praktisk arbeid. Hovedområdet planlegging setter fokus på forutsetningene for frivillig arbeid. For å forstå mangfoldet i frivillighet kan det være en god idé å starte med å få en oversikt over omfanget av frivillighet i eget nærmiljø. Hovedområdet omhandler videre kartlegging av behovene for frivillig innsats lokalt. Elevenes egen kartlegging blir deres utgangspunkt for å planlegge tiltak i samfunnet de selv er en del av.

Hovedområdet praktisk arbeid setter fokus på fasen der tiltaket iverksettes og sluttføres. I tillegg kommer faktorer som spiller en rolle for å gjennomføre tiltaket på en god måte både for elever og dem tiltaket er rettet mot. Her inngår kunnskap om kommunikasjon, samhandling og etikk knyttet opp mot målgruppen for tiltaket. Disse elementene er sentrale i møtet mellom mennesker.

Faget har et tydelig sosialt perspektiv. Sosial verdiskaping handler om å skape sosial tilhørighet, øke statusen for noen, bidra til utdanning og bedre helse. Sosialt entreprenørskap dreier seg bl.a. om å anerkjenne en sosial utfordring og forsøke å løse den på en ny måte for å skape forbedringer (se mer i lenker om sosialt entreprenørskap i kap. 5).

Faget kan hente elementer fra de praktisk-estetiske fagene ut fra hvilke tiltak man legger opp til. RLE knyttet til etikk og samfunnsfag knyttet til aktuelle samfunnsspørsmål er fag som kan relateres til dette valgfaget. Ut fra tiltakets egenart kan også andre fag trekkes inn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!