Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 9: Kurs for eldre i bruk av sosiale medier

I denne oppgaven får elevene utdelt oppdraget «Kurs for eldre i bruk av sosiale medier». Elevene snevrer inn målgruppen til å være for eksempel eldre med lyst til å lære om facebook og andre sosiale medier.

Eksempel på underveisvurdering knyttet til kurs i bruk av sosiale medier

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
Planlegging

Eleven skal kunne

kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører

planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe

Eleven kan

intervjue målgruppen for å kartlegge hvilke utfordringer målgruppen har i bruk av sosiale medier

tolke svar og trekke konklusjoner

planlegge tiltak som er tilpasset nivået og behovet til målgruppen

Kan formulere relevante spørsmål i forhold til oppdrag og målgruppe.

Kan vurdere resultatene og trekke begrunnede konklusjoner.

Kan beskrive tiltak ut fra målgruppens nivå og i tråd med gruppens behov.

Praktisk arbeid

gjennomføre planlagte tiltak

følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe

presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører

gjennomføre planlagte tiltak i tråd med en framdriftsplan

bruke språk tilpasset målgruppen

beskrive prosessen fra kartlegging til gjennomførte tiltak

presentere med kreative visuelle virkemidler innholdet i kurs

Vurdere målgruppens læringsutbytte

Kan følge planen og evner å justere kursen ved behov.

Kunne gjøre rede for og begrunne valg som er gjort i kommunikasjon og samhandling med målgruppen ut fra etisk bevissthet.

Kan beskrive, forklare og analysere prosessen og se utviklingsmuligheter.

Viser en kreativ presentasjon av gjennomførte tiltak og reflekterer rundt målgruppens læringsutbytte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!