Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 8: Skape aktivitet i friminutt

I denne oppgaven får elevene utdelt oppdraget «Aktiviteter i friminuttene på skolen». Elevene kan da snevre inn målgruppen til å være for eksempel 8. trinn, eller de ungdommene på skolen som er interessert i konkurranser eller håndarbeid.

Eksempel på underveisvurdering knyttet til aktiviteter i friminutt

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
Planlegging Eleven skal kunne
 • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
 • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe

Eleven kan

 • bruke spørreundersøkelse med relevante spørsmål for å kartlegge hvilke aktiviteter det er behov for på skolen
 • tolke svar og trekke konklusjoner mht. tiltak
 • planlegge tiltak som møter behovet til målgruppen og medfører verdiskaping
 • Kan formulere relevante spørsmål som det er mulig å trekke konklusjoner ut fra.
 • Kan reflektere over resultatene og trekke begrunnede konklusjoner mht. tiltak.
 • Kan beskrive hvordan tiltaket svarer på målgruppens behov, og reflektere over hvilken sosial verdi tiltaket medfører.
Praktisk arbeid
 • gjennomføre planlagte tiltak
 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
 • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører
 • gjennomføre planlagt tiltak i tråd med en framtidsplan
 • tilpasse språket for å motivere til aktivitet
 • reflektere over valg i prosessen
 • fortelle om og diskutere prosessen fra kartlegging til gjennomføring av tiltak
 • Kan følge planen og evner å justere kursen ved behov.
 • Kunne gjøre rede for og begrunne valg som er gjort i kommunikasjon og samhandling med målgruppen fra etisk bevissthet.
 • Kan beskrive, forklare og analysere prosessen, og reflektere rundt forbedringer.
 • Kan vurdere kritiske sider ved tiltaket og se utviklingsmuligheter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!