Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 7: Presentasjon

Dette eksemplet omhandler hovedområdet praktiske tiltak, men viser også hvordan eleven har arbeidet i forkant i hovedområdet planlegging.

Kompetansemål:

 • Presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører

Mulige tiltak/vinklinger:

 • Elevene kan presentere sitt frivillige arbeid til:
  • Foresatte
  • Medelever
  • Lærere
  • Målgruppen
  • Frivillig organisasjon
  • Media
 • Elevene kan presentere gjennom:
  • Film, fotostory og bilder
  • Demonstrasjon
  • Foredrag
  • Dramatisering
 • Dokumentasjonsmappe: Dokumentasjonsmappen kan være en dokumentasjon av prosessen fra kartleggingsfasen til ferdigstilling av tiltak som avsluttes med en vurdering av det frivillige arbeidet.
 • Vurdering:
  • Samtale med målgruppen om effekten av tiltaket
  • Samtale med en frivillig organisasjon om effekten av tiltaket
  • Vurdere tiltaket og læringseffekten

Utdypende kommentarer:

Elevene kan motiveres av muligheten til vise fram sitt produkt for andre. Det gjelder både prosessen og resultatet. Vær oppmerksom på dokumentasjon der bilder, film og liknende inngår. I disse tilfellene må det tas hensyn til personvern. Dersom elevene velger å dokumentere prosessen gjennom for eksempel bilder eller film, må dette avklares med alle involverte i forkant. Elevene må redegjøre for hvordan de har tenkt å bruke materialet, og eventuelt innhente tillatelse fra foresatte/pårørende. Dette er spesielt viktig dersom noe skal publiseres i media eller på Internett. Viktige spørsmål er hvem som skal se presentasjonen, og hvor den skal vises.

Eksempel på underveisvurdering med utgangspunkt i felles aktivitet

I tabellen nedenfor er utgangspunktet at elevene har fått oppgitt temaet «Ulike kulturer, felles aktivitet».  Elevene har som mål å bringe sammen kulturer/målgrupper og har valgt ulike tiltak som er tilpasset ungdom.

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
Praktisk arbeid

Eleven skal kunne

 • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører

Eleven kan

 • besrkive og samtale om prosessen fra kartlegging til gjennomføring av tiltak
 • vurdere og beskrive om tiltaket har positiv effekt på målgruppen
 • dokumentere tiltak som er gjennomført, i tett samspill med målgruppen
 • bruke relevante presentasjonsformer
 • Kan beskrive, analysere og reflektere rundt tiltaket og velge en relevant presentasjonsform for målgruppen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!