Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 6: Gjennomføring av tiltak

Kompetansemål:

 • Gjennomføre planlagte tiltak
 • Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe

Mulige tiltak/vinklinger:

 • Følge framdriftsplanen ut fra den tiden som er disponibel for tiltaket.
 • Ha fokus på kommunikasjon og samhandling. Hvordan skal dette være for å møte målgruppen på best mulig måte?
 • Tenke igjennom og vurdere hvilket utstyr som trengs til dokumentasjonen.

Utdypende kommentarer:

Det er viktig at tiltaket elevene velger, er slik at den tilmålte tiden gjør det mulig å ferdigstille og levere fra seg det de har planlagt for målgruppen. I denne fasen er det viktig at læreren påser at arbeidet blir gjennomført i tråd med HMS. Vedlegg nr. 5 HMS

Både etikk, kommunikasjon og samhandling er temaer som det er naturlig å drøfte med elevene i planleggingsfasen.

Underveisvurdering knyttet til eksempel om turer i skog og mark

I eksemplet nedenfor tas det utgangspunkt i at elevene har fått oppgitt målgruppen eldre. Tiltaket de har valgt, er «turer i skog og mark». 

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
Praktisk arbeid

Eleven skal kunne

 • gjennomføre planlagte tiltak
 • følge estetiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt gruppe

Eleven kan

 • iverksette planlagte tiltak etter en framdriftsplan
 • tilpasse kommunikasjon til valgt målgruppe, altså eldre
 • finne fram til etiske retningslinjer som er relevante for målgruppen
 • Følger planen og evner å justere kurs ved behov.
 • Bidrar med konkrete aktiviteter tilpasset deltakerne.
 • Kunne gjøre rede for og begrunne valg som er gjort i kommunikasjon og samhandling med målgruppe ut fra etisk bevissthet.

Kompetansemål:

 • Gjennomføre planlagte tiltak
 • Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe

 

Mulige tiltak/vinklinger:

 • Følge framdriftsplanen ut fra den tiden som er disponibel for tiltaket.
 • Ha fokus på kommunikasjon og samhandling. Hvordan skal dette være for å møte målgruppen på best mulig måte?
 • Tenke igjennom og vurdere hvilket utstyr som trengs til dokumentasjonen.

 

Utdypende kommentarer:

Det er viktig at tiltaket elevene velger, er slik at den tilmålte tiden gjør det mulig å ferdigstille og levere fra seg det de har planlagt for målgruppen. I denne fasen er det viktig at læreren påser at arbeidet blir gjennomført i tråd med HMS. Vedlegg nr. 5 HMS

 

Både etikk, kommunikasjon og samhandling er temaer som det er naturlig å drøfte med elevene i planleggingsfasen.

 

 

Underveisvurdering knyttet til eksempel om turer i skog og mark

I eksemplet nedenfor tas det utgangspunkt i at elevene har fått oppgitt målgruppen eldre. Tiltaket de har valgt, er «turer i skog og mark». 

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!