Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 3: Forutsetninger for frivillig arbeid

Dette eksemplet omhandler hovedområdet planlegging med spesiell vekt på dette kompetansemålet:

 • Kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid

Mulige vinklinger/aktiviteter:

 • Dybdeundersøkelse av en valgt frivillig organisasjon
  • Hvor stor er organisasjonen? Antall medlemmer?
  • Hvordan og hvilket uløst behov startet organisasjonen?
  • Hvordan er organisasjon organisert?
  • Har organisasjonen inntekter? Hvor får organisasjonen sine inntekter fra?
  • Hvilken sosial verdi skaper organisasjonen for mennesker?
  • Hva er det som driver de menneskene som utfører frivillig arbeid? Hva sitter de igjen med selv?
  • Er det en ideell organisasjon eller en interesseorganisasjon?
  • Gjennomføre intervju med mennesker som driver med frivillig arbeid.
  • Delta i tiltak i regi av en frivillig organisasjon
  • Undersøke via Internett, telefonintervju, besøk, deltakelse i tiltak, osv.
  • Presentere undersøkelsen kort for klassen

Utdypende kommentar:

I denne oppgaven kan elevene finne ut hva en frivillig organisasjon er, og hvordan den fungerer, gjennom å studere en organisasjon på nært hold. Elevene kan lære at frivillighet har ulike former. Informasjonen kan hentes via nettet, gjennom å besøke organisasjonen eller ved å delta i et av organisasjonens tiltak.

Eksempel på underveisvurdering

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

HovedområdeKompetansemålLæringsmålKjennetegn på høy måloppnåelse
PlanleggingEleven skal kunne kjenne til forutsetningene som ligger til grunn for frivillig arbeid

Eleven kan

 • Finne ut hva en frivillig organisasjon er, og beskrive hvordan den fungerer
 • Finne ut hva som driver folk som deltar i frivillighet (hvorfor de gjør det)
 • Finne ut hvilken sosial verdi organisasjonen tilfører samfunnet
 • Kan argumentere for hva en frivillig organisasjon er, og reflektere over hvordan den fungerer.
 • Kan ut fra egne undersøkelser reflektere over hvorfor mennesker deltar i frivillighet
 • Kan reflektere over hva sosial verdiskaping handler om, og hva denne organisasjonen gjør for andre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!