Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 2: Inspirasjon og motivasjon til arbeid med faget

Dette eksemplet handler om «å sette scenen for» faget. Her inngår begge hovedområdene med sine kompetansemål, men med spesiell vekt på dette kompetansemålet:

  • Kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid

Mulige vinklinger/aktiviteter:

  • Felles gjennomgang av læreplanen for å sørge for at elevene forstår hva faget er, og hvordan de ulike elementene av faget henger sammen.
  • Studere eget nettverk ut fra spørsmålene «Hvem kjenner du som driver med frivillig arbeid? Hva gjør de? Hvorfor? Hva kan de hjelpe valgfagsgruppen med når tiltak skal gjøres?» Gjennom denne kartleggingen kan elevene bli kjent med frivillig arbeid lokalt, og de kan finne fram til ressurspersoner som kan bidra når de selv skal gå i gang med tiltak. Denne oppgaven kan enten være hjemmelekse eller gjøres på skolen. Vedlegg nr. 1 Nettverkskartlegging /nettverksbygging
  • Kartlegge hva elevene allerede vet om frivillig arbeid, generelt og lokalt. Dette kan for eksempel gjøres ved en felles idédugnad for hele gruppen.
  • Se på ulike inspirasjonsvideoer på nett (Eksempler i kapittel 4 Støttemateriell)
  • Invitere engasjerte personer som utfører frivillig arbeid knyttet til ulike samfunnsområder, til skolen. Vedlegg nr. 2 Oversikt over mulige lokale frivillige organisasjoner
  • Besøke en eller flere frivillige organisasjoner. Enten hele gruppen samlet eller elevene fordeles ut til frivillige organisasjoner som de har interesse for. Elevene observerer det arbeidet som utføres der, samtaler med menneskene bak frivilligheten og gjerne mottakerne av tjenester fra organisasjonen.
  • Finne informasjon om frivillig arbeid gjennom å bruke søkeord på nettet: frivillig, frivillighet, dugnad, innsats for andre, osv.

Utdypende kommentar

I lokalsamfunnene vil det være ulike inspirasjonskilder som kan brukes i oppstarten av dette valgfaget. I de fleste kommuner finnes idrettslag. Noen kommuner har frivillighetssentraler eller andre frivillige organisasjoner. Lokale ildsjeler finnes også. Det som blir viktig, er at de som møter elevene, brenner for det de gjør, er kunnskapsrike og gir elevene inspirasjon til å arbeide med faget. Filmer som handler om å gjøre en innsats for andre, kan brukes. Det kan være alt fra spillefilmer til reklamesnutter. Målsetningen med en slik introduksjon er å skape eller forsterke elevenes positive innstilling til faget.

Det kan være nyttig å ha knyttet noen kontakter på forhånd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!