Innsats for andre - veiledning til valgfaget

Eksempel 1: Framdriftsplan

Dette eksemplet dekker kompetansemål fra begge hovedområdene.

Som lærer i faget er det viktig allerede i planleggingsfasen å ha en bevisst holdning til at valgfaget skal være praktisk. Enkelte kompetansemål kan, ut fra kompetansemålets natur, kun gjennomføres på en praktisk måte. Det finnes dessuten måter å gjøre både kartlegging og dokumentasjon mer praktisk enn teoretisk hvis man er bevisst på dette fra starten av. Elevene kan for eksempel kartlegge ved å snakke med folk istedenfor å lete etter informasjon på nettet. Det kan kanskje være hensiktsmessig å gjøre en større kartlegging hvert skoleår som kan utnyttes til å iverksette flere tiltak. Når det gjelder dokumentasjon, kan elevene dokumentere prosessen gjennom bilder eller film istedenfor gjennom for eksempel loggskriving. Fokuset på de etiske sidene ved faget og på HMS (jf. vedlegg 5) idet elevene skal iverksette tiltak, bør også være med fra starten av.

Det kan være nyttig både for læreren og elevene at det lages en framdriftsplan som beskriver både tilgjengelig tid og aktiviteter.

Framdriftsplanen kan bidra til en god oversikt over alle faser og milepæler i arbeidet med faget, og den kan vise tidsbruk på ulike aktiviteter i hver fase. Planen skal tilpasses lokale forhold, og en skisse bør være klar ved oppstart av faget og kan justeres i samarbeid med elevene. Framdriftsplanen kan også vise elevene hvordan de kan planlegge framdrift i sitt eget tiltak. Nedenfor følger et eksempel:

De ulike fasene som beskrives i planen, er det redegjort for senere i kapitlet.

Tid til disposisjonFaser i prosessenAktivitetAnsvarligKryss av for utført
 Motivasjon og inspirasjon for faget

Velg ett eller flere av kulepunktene som innfallsvinkel:

 • Filmsnutter
 • Ildsjeler
 • Lokale frivillige organisasjoner
   
 Kartlegging

Forutsetning for frivillig arbeid

Kartlegge med utgangspunkt i (velg ett av kulepunktene):

 • Tema
 • Elevens egne interesser
 • Målgruppe
 • Utfordring fra noen som kjenner målgruppen, eller fra en frivillig organisasjon/institusjon/bedrift
   
 Planlegge aktivitet

Lage framdriftsplan - planlegge de ulike fasene i prosessen:

 • Finne fram til det gode tiltaket. Idèmyldring
 • Gjøre etiske vurderinger
 • Bli kjent med målgruppen - hva trenger de/hvilket behov fylles/medfører dette verdiskaping?
 • Fordele ansvar og oppgaver
 • Skaffe til veie utstyr som trengs
 • Planlegge og avtale tid, sted og rom
 • Velge presentasjonsform
   
 Gjennomføre aktivitet
 • Gjennomføre tiltaket/aktiviteten til målgruppen
 • Ha et bevisst forhold til kommunikasjon og samhandling med målgruppen
 • Dokumentere prosessen
   
 Presentasjon og vurdering

Presentere (velg ett eller flere av kulepunktene):

 • I media
 • Til foresatte
 • Til medelever
 • Til målgruppen
 • Til frivillig organisasjon

Vurdere og evaluere sammen med målgruppen og/eller relevante aktører

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!