Design og redesign - veiledning til valgfaget

Eksempel 5: Relieff av resirkulerte materialer

elevene designe og produsere en gaveartikkel1

 

 elevene designe og produsere en gaveartikkel2

Oppgavebeskrivelse

På oppdrag fra det lokale renovasjonsselskapet skal elevene designe og produsere en gaveartikkel. Oppdragsgiveren har stilt krav til produktet: Gaveartikkelen skal produseres av materialer fra miljøstasjonen/avfallsdeponiet, og produktet kan gjerne ha et «motiv» hentet fra naturen. Produktet kan være et uttrykk for det miljøhensynet forbrukersamfunnet må ta mer på alvor, og den signaleffekten dette har.   

Faginnhold

Elevene skal lære å designe og produsere en gaveartikkel med utgangspunkt i brukte metallplater. Videre skal de reflektere og drøfte gjenbruk sett i et samfunnsperspektiv. Elevene skal lære å arbeide med plater av forskjellige metall, montere dem sammen ved hjelp av ulike sammenføyningsteknikker og behandle overflatene på enkeltdelene.

Det er en fordel om elevene kan arbeide med skisser. I denne oppgaven vil elevene få begynneropplæring i metallarbeid.

Læreprosess

Elevene finner bilder av fugler og dyr og begynner å lage ulike skisser med forslag til egnet design. Deretter velger de ut noen av forslagene og presenterer dem for læreren. De velger så ut en av ideene og videreutvikler den til et ferdig produkt. Materialer henter elevene fra miljøstasjoner/avfallsdeponier, e.l. Læreren viser ulike sammenføynings- og bearbeidingsteknikker på et verksted. Elevene planlegger og prøver ut noen av dem knyttet til det planlagte produkt.

Materialer er skisseutstyr, papir, saks, papp til å lage maler av (emballasjeesker, reklameplakater ), tape, metallplater av for eksempel hvitevarer, avkapp fra bygg (beslag, luftkanaler og takrenner), karosseriverksted (bilpanser), emballasje (hermetikkbokser), nagler og pop nagler.

Verktøy kan være en arbeidsbenk med skrustikke, metallplatesaks (platesaks bordmodell og håndsaks), filer, hammere, kjørner, boremaskin, pop nagletang, pussemateriell (smergellerret 240 og 320), pussematte, grov og fin graveringspenn.

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde KompetansemålEleven skal kunneLæringsmålEleven kanKjennetegn på høy måloppnåelse
Designprosess

bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

skisse ideer til gaveartikler

utforme og bruke arbeidstegninger i målestokk

Kan lage tydelige og detaljerte skisser som viser varierte utforminger av gaveartikler

Kan utforme arbeidstegninger i plan og snitt i målestokk 1:1 og bruke den til produktplanleggingen

Produkt 

bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

bruke verktøy til utforming og sammenføyning av metallplater

Kan klippe ut deler nøyaktig etter arbeidstegning og mal, file og pusse kantene jevne og klinke dem sammen med nagler

utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

reflektere over den verdien gjenbruksmaterialer har i et samfunnsperspektiv

Kan reflektere over gjenbruken av metallet i bildet /relieffet i et miljø- og samfunnsperspektiv

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!