Design og redesign - veiledning til valgfaget

Hovedområdet produkt

Prototyp og ferdigstilt produkt

Utkastene til produkt, materiale og teknikk blir så presentert for brukeren/oppdragsgiveren, og produktet blir forbedret og ferdigstilt. Deretter presenterer elevene prosessen og produktet på grunnlag av designprosessen, og grunngir de valgene de har gjort.

Det er viktig å understreke at arbeidet i designprosessen ikke foregår lineært, men at fasene går i og om hverandre. Det er også mulig å avgrense og/eller konsentrere seg om enkelte faser. Læreren kan avgrense oppgaven ved å bestemme enkelte/flere rammefaktorer, for eksempel materialer og teknikker.

En forutsetning for at elevene skal kunne jobbe i en designprosess, er at de først tilegner seg nødvendig materialkunnskap og øver opp/lærer håndverksteknikker. På den måten får de nødvendige praktiske ferdigheter i tråd med oppgaven.

Vurdering

I denne veiledningen er det forslag til kjennetegn på høy grad av måloppnåelse til hver oppgave. Disse beskrivelsene viser til forslagene til lokale læringsmål som er utarbeidet til hver oppgave. Denne vurderingsmåten gjør det mulig for elevene å følge og vurdere egen utvikling.

De kjennetegnene som er gitt i denne veiledningen, er på ingen måte en fasit, men eksempel på et oppsett som gjør at kravene til oppgavene kan bli synlige og forutsigbare for den enkelte eleven.

Illustrasjon av designsyklus

En menneskelagd gjenstand/artefakt gjennomgår en syklus fra design, produksjon, transport, bruk, destruksjon, og gjenbruk. Dette kaller vi artefaktens livssyklus. I miljøvennlig design og redesign må designeren ta miljøhensyn i hele livssyklusen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!