Design og redesign - veiledning til valgfaget

Hovedområdet designprosess

Designprosessen består av følgende faser:

Behov

Designeren setter brukerens behov i sentrum. Det er viktig å finne ut hva brukeren ønsker og trenger, og sette mål for oppdraget. Oppdragsgiveren kan være kulturarrangør, lag, foreninger, institusjoner og bedrifter.

Undersøkelse

Elevene må kunne stille spørsmål og finne svar på spørsmålene. For eksempel: Hvem er brukeren? Hvilke behov skal dekkes? Hva finnes fra før? Hva finnes ikke?

Det er behov for at elevene oppsøker oppdragsgiveren eller brukeren for å kartlegge og få svar på eventuelle spørsmål. Dette blir gjort for å kunne argumentere for de valgene de tar.

Funksjoner og krav

Opplysningene fra undersøkelsene systematiseres. Hvilke funksjoner skal produktet fylle, og hva kreves? Elevene utarbeider en kravspesifikasjon og ordner notater/skisser/tegninger: Produktet skal/bør/kan …

Ideer og prinsipper

Elevene må kunne se hvilke muligheter de har,  og utarbeide ulike ideer. Det kan være å jobbe med skisser både todimensjonalt og tredimensjonalt, for eksempel prøve ut direkte i materialene og dokumentere utprøvingene i tekst og bilde. Læreren kan sette i gang ulike kreative prosesser i tråd med idéutviklingen. Det er ikke sikkert at «vanlige måter» å gjøre ting på er best. Til slutt må elevene velge en av ideene.

Detaljform

Elevene må gi den valgte ideen en materiell form. Hvilke materialer, dimensjoneringer, overflate, detaljer, plassering av detaljer,osv. skal de velge? Elevene må videre øve på håndverksteknikker og utprøvinger i materialer. Vurdering og utvelgelse gjør de ut fra ulike krav til form, funksjon, estetikk, produksjon og ut fra behovet til brukeren/oppdragsgiveren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!