Design og redesign - veiledning til valgfaget

Eksempel 3: Fra rør til aerofon

Elevene designer egne aerofoner1Elevene designer egne aerofoner2Elevene designer egne aerofoner3

Beskrivelse av oppgaven

Elevene designer egne aerofoner (fløyter) til bruk i musikkundervisningen. Aerofonen skal ha holdbar kvalitet og være brukervennlig – det skal være enkelt å lage lyd og endre toner. I tillegg er det krav til lydkvaliteten; aerofonen må kunne brukes i samspill (temperert skala) og gi klar og tydelig hørbar lyd.

Faginnhold

Elevene skal lære om bruksområder for elektrikerrøret og om materialet hardplast i et miljøperspektiv. Videre om ulike typer aerofoner - lydskapningsteknikk og regulering av tonehøyde.

Elevene skal lære å jobbe i en designprosess. De skal bruke skisser/modeller som utprøvingsverktøy og bruke enkle verktøy og teknikker til å bearbeide plastrør slik at de skaper lyd og kan gi ulike toner. De skal overflatebehandle og sammenføye plastrør, dokumentere prosessen og produktet ved å bruke bilde og lydopptak  ta opp lyd med enkelt verktøy - f.eks. mobil/mp3-spiller - og bruke enkelt lydredigeringsprogram - f.eks. Audacity.

Det er en fordel om elevene har jobbet med lignende verktøy før, slik at de er fortrolige med bruksteknikken, og kan jobbe detaljert og finmotorisk.

Læreprosess

Læreren presenterer materialet og setter det i et miljøperspektiv, viser/demonstrerer ulike typer aerofoner, lydskapningsteknikker og blåse– og spilleteknikker, og viser hvordan elektrikerrør enkelt kan bearbeides fra enkle til mer avanserte aerofoner.

Elevene jobber praktisk med å bearbeide ulike rør slik at de kan skape lyd. (Dette kan gjøres i samarbeid med musikklæreren.) Elevene prøver ut to eller tre av ideene sine i materialet. Læreren veileder i bruken av verktøy og teknikk. Elevene velger ut en av ideene og fullfører ideen til et ferdig produkt. De ulike ideene, løsningene, erfaringene og valgene skal dokumenteres med skisser, notater og bilder. Elevene lager en utstilling der de dokumenterer prosessen, utprøvingene og sluttproduktet.

Materialer kan være avkapp av elektrikerrør og kork/rundstokker i tre.

Verktøy kan være en arbeidsbenk med spennverktøy, fintannet sag (f.eks. japansk sag/baufil), syl, benkebormaskin, skarp spikkekniv, fin fil, pussepapir gradene 100 og 240.

Fra rør til aerofon

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde KompetansemålEleven skal kunneLæringsmålEleven kanKjennetegn på høy måloppnåelse
Designprosess

bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter 

skisse ulike ideer som synliggjør forskjellige løsninger til aerofon

 

Kan lage detaljerte skisser som tydelig viser varierte utforminger av aerofonens form og utseende

beskrive ulike løsningsalternativer 

prøve ut løsninger til aerofoner i elektrikerrør og dokumentere disse ved hjelp av foto og lydopptak 

Kan lage løsninger til aerofoner med flere typer materialer, hvor tonehøyde kan varieres, justere og velge underveis for å forbedre lyden på aerofonen og dokumentere løsningene ved hjelp av fotografi og lyd 

Produkt

bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

velge teknikker som sikrer aerofonens lydkvalitet, form og brukervennlighet

Kan begrunne og argumentere for valgene i designprosessen som sikrer aerofonens lydkvalitet, bruksområde og brukervennlighet, og ved hjelp av lyd og bilde dokumentere, presentere og begrunne valgene i designprosessen fram mot en ferdig aerofon

utveksle synspunkter om verdien av design/redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

reflektere over hvilken verdi gjenbruk har i et miljøperspektiv

Kan formidle egne synspunkter på en klar, forståelig og nyansert måte.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!