Design og redesign - veiledning til valgfaget

Eksempel 6: Bærekraftig redesign

ta utgangspunkt i et eksisterende produkt og redesigne dette til et nytt og bærekraftig produkt1ta utgangspunkt i et eksisterende produkt og redesigne dette til et nytt og bærekraftig produkt2

Oppgavebeskrivelse

Elevene skal ta utgangspunkt i et eksisterende produkt og redesigne dette til et nytt og bærekraftig produkt. Det redesignede produktet skal ha like god eller bedre kvalitet mht. holdbarhet, funksjon og estetikk som det opprinnelige produktet. Det skal være et produkt vi faktisk trenger – altså dekke et behov som reelt springer ut av vår hverdag. Produktet kan være produsert i andre land langt borte – og da kan vi spørre oss om det er mulig å produsere det i Norge eller i et land nær Norge. Produktet kan være laget av materialer som er miljøfiendtlige på en eller annen måte – enten på grunn av materialet det er laget av, måten det er produsert på, eller måten det er satt sammen på.

Faginnhold


Elevene skal lære om bærekraftige produkter i hverdagen, designprosess, produksjonsprosesser og ulike typer industriframstilte materialer i et miljøperspektiv.

Det er en fordel om elevene tidligere har arbeidet med enkle håndverktøy, design og designprosesser.

Læreprosess

Læreren presenterer ulike eksempler på redesign og redegjør for begrepet bærekraftige produkter. Elevene finner så et produkt de mener er lite miljøvennlig. Det innebærer å finne ut hva som er bærekraftig innen dette produktområdet. Vurdering av eksisterende produkt og idéutvikling gjør elevene i små grupper – brainstorming og feedback. Deretter redesigner, bearbeider og lager de det ”nye” produktet individuelt og  presenterer og begrunner redesignet for lokalavisa.

Materialer må vurderes mht. miljø, funksjon, kvalitet og økonomi (for eksempel naturmaterialer opp mot syntetiske materialer)

Verktøy: Utstyret varierer etter hvilket materiale det jobbes med, og hva slags produkt som skal lages.

Bærekraftig redesign

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering. 

 HovedområdeKompetansemålEleven skal kunneLæringsmålEleven kanKjennetegn på høy måloppnåelse
Designprosess

foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn  og mulighet for gjenbruk

foreta bevisste valg av materiale, verktøy og produksjonsprosesser i et miljøperspektiv

Kan prøve ut flere ulike løsninger i ulike materialer, foreta justeringer og gjøre bevisste valg av materialer og produksjonsprosesser i redesign av et miljøvennlig produkt

beskrive ulike løsningsalternativer

presentere og begrunne løsningsforslag til miljøvennlig redesign ved tegning og modell

Kan foreta valg, begrunne og drøfte ut fra brukervennlighet og miljøperspektiv

Produkt

utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

vurdere produktets verdi i et samfunns- og miljøperspektiv

Kan reflektere over og problematisere redesign i et samfunns- og miljøperspektiv med utgangspunkt i eget produkt

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!