Design og redesign - veiledning til valgfaget

Eksempel 4: Refleksprodukt

Elevene skal designe og lage et refleksprodukt1

Elevene skal designe og lage et refleksprodukt2

Elevene skal designe og lage et refleksprodukt2

 

Oppgavebeskrivelse

Elevene skal designe og lage et refleksprodukt med utgangspunkt i en refleksvest og andre tekstiler. Refleksproduktet skal kunne bæres av brukeren på en hensiktsmessig måte, skal vises godt i mørket og ha et estetisk aspekt som skiller seg ut fra den konvensjonelle refleksvesten.

Faginnhold

Elevene skal lære om betydningen av å bruke refleks i et miljøperspektiv. De skal arbeide med idéutvikling og problemløsning og med farge og komposisjon knyttet til funksjon og estetisk uttrykk, lære om kvaliteten ved ulike materialer, og foreta bevisste valg og forbedringer underveis.

Elevene skal lære å bruke relevant verktøy og teknikker til utforming og sammenføyning av tekstiler. De skal dokumentere prosessen, lage stemningsbrett og presentere dette.  

Det er en fordel om elevene kan sy håndsøm og maskinsøm.

Læreprosess

Læreren og/eller elevene samler inn brukte refleksvester. Læreren viser bilder med eksempler på ulike refleksprodukter og setter i gang en diskusjon rundt bruken av refleks. Læreren viser eksempel på stemningsbrett, og elevene finner ut hvem som skal være bruker. Hver elev jobber praktisk med å prøve ut ulike kombinasjoner og løsninger av refleks og tekstil, og dokumenterer utprøvingene med bilder og ev. skisser. De lager ulike forslag til løsninger på produktet med tanke på hvor og hvordan refleksen skal kunne festes, og hva som er hensiktsmessig form når det gjelder funksjonen. De velger ut og lager et sluttprodukt i samsvar med materialets egenskaper, visuelt uttrykk og funksjon/bruker. Læreren veileder i bruken av verktøy og teknikker. Elevene lager et stemningsbrett som dokumenterer prosessen, utprøvingene og sluttproduktet.

Materialer er refleksvest, gamle/nye tekstiler, flisselin, nål og tråd.

Verktøy kan være stoffsaks, synål, symaskin, sprettekniv og strykejern, eventuelt lysdioder, tenger, strømførende sytråd/ledning og batterier for viderekomne.

Refleksprodukt

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering. 

Hovedområde designprosess
Kompetansemål
Eleven skal kunne
Læringsmål
Eleven kan 
Kjenntegn på høy måloppnåelse 

bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander

 

eksperimentere med ulike refleks-/tekstilmaterialer for slik å komme fram til nye refleksprodukter

 

Kan kombinere og eksperimentere med ulike refleks- og tekstilmaterier, vise variasjon i form og bruksområde for å komme fram til nye refleksprodukter

 

beskrive ulike løsningsalternativer

 

dokumentere ulike løsninger ved hjelp av et stemningsbrett (”moodboard”) og gjøre rede for de valg som er tatt i prosessen

 

Kan lage stemningsbrett som tydelig presenterer refleksjoner og valg i designprosessen og refleksprodukter for bestemte brukere

 

Hovedområde produkt
Kompetansemål
Eleven skal kunne
Læringsmål
Eleven kan 
Kjenntegn på høy måloppnåelse 

bruke egnede  teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller  kunstprodukter

 

 

 

bruke relevant verktøy til utforming og sammenføyning av materialene

 

Kan klippe ut deler nøyaktig etter mønster og bruke egnede teknikker som håndsøm og maskinsøm og utføre dem med presisjon

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!