Design og redesign - veiledning til valgfaget

Eksempel 2: Emballasje

drikkekartongutbrettbardrikkekartongmedbilder

drikkekartongferdig

Oppgavebeskrivelse

Elevene får i oppdrag å designe et grafisk utseende på en drikkekartong med energidrikk. Oppdragsgiveren har stilt krav til designet: Emballasjen skal signalisere energi og ha en tydelig identitet. Grafikken på drikkekartongen skal ha et fengende produktnavn på minst tre av sidene, og inneholde en forklarende tekst om produktets fordeler, historie og identitet.  Drikkekartongen skal skille seg ut blant andre energidrikker i butikkhylla. Tekstene ”Produsert dato: ” og ”Minst holdbar til: ” skal ha plass på toppfeltet. Kartongen skal ha en strekkode (Fonten ID Automation).

Faginnhold

Elevene skal lære om hvilke ulike funksjoner emballasjen kan ha, og kjenne til drikkekartongens historie fra glassflaske til drikkekartong. Videre skal de lære om emballeringskjeden, miljøvennlighet, egnet for resirkulering  og energieffektivitet, visuell identitet og signaleffekt, budskap til forbrukeren og om brukervennlighet.

Det er en fordel at elevene fra før kan klippe, brette, false og lime sammen enkle hulformer i papir. Videre at de kan bruke et digitalt bildebehandlingsprogram på en grunnleggende måte. I Photoshop har de f.eks. lært å bruke verktøy som tryllestav og tekstverktøy.

Læreprosess

Læreren viser bilder og forteller om emballeringskjeden, hvilke ulike funksjoner emballasjen har, om drikkekartongens historie og hvordan produksjonsprosessen for drikkekartonger er i dag. Designoppdraget og ulike kvaliteter for måloppnåelse beskrives. I undersøkelsesfasen finner elevene eksempler på emballering av eksisterende energidrikker, f.eks. ved å ta med brukt emballasje, fotografere eksisterende produkter i butikkhyllene og/eller søke på Internett. De lager en presentasjon, enten bildevisning, utskrifter på veggen eller nettbasert. Elevene arbeider deretter med grafisk design av emballasjen digitalt. Læreren veileder underveis i idé- og detaljeringsfasen og i bruken av programvare. Resultatene skrives ut. Kartongene klippes, falses, brettes og limes. Elevene presenterer ferdige produkter/prototyper og vurderer egne resultater ut fra kvalitetsbeskrivelsene for måloppnåelse.

Rammefaktorer

Bildefil med strektegning av utbrettet drikkekartong. Materialer kan være kraftig tegnepapir i størrelse A3 til utskrift, limstift. Verktøy som kan brukes: Internett/enkelt kamera, f.eks. mobilkamera, datamaskiner, bildebehandlingsprogram (f.eks. Gimp/ Photoshop) og A3 fargeskriver.  Saks, limstift, falsebein, stållinjal, tapetkniv og skjæreunderlag.

Grafisk design av emballasje digitalt

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering.

Hovedområde Kompetansemål Eleven skal kunneLæringsmål Eleven kan Kjennetegn på høy måloppnåelse
Designprosess

bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

finne aktuelle bilder på Internett

bruke bildeutsnitt og tekst i et grafisk design av en drikkekartong med visuell identitet

Kan finne bilder på Internett som understreker en valgt identitet på drikkekartongen

Kan velge ulike bildeutsnitt hvor bilde og tekst til sammen gir et helhetlig grafisk design med en tydelig visuell identitet på drikkekartongen

Produkt

bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

bruke enkle digitale verktøy til digital bildebehandling av grafisk design

skjære ut, brette og lime kartongen

vurdere drikkekartongens visuelle identitet og lesbarhet

Kan velge, kopiere og lime inn bildeutsnitt og tekst, og i tillegg justere kontraster og farger slik at det grafiske designet understreker drikkekartongens visuelle identitet.

Kan begrunne sammenhengen mellom det grafiske designet og drikkekartongens visuelle identitet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!