Design og redesign - veiledning til valgfaget

Eksempel 1: Bruksgjenstander av sykkelslanger

Oppgavebeskrivelse

  bruksgjenstander av gamle sykkelslanger_veskebruksgjenstander av gamle sykkelslanger_krans

 

 

 

bruksgjenstander av gamle sykkelslanger_smykke

 

Elevene skal designe enkle bruksgjenstander av gamle sykkelslanger. Eksempler på produkter laget av sykkelslanger kan være smykker, belte, mobilholder, fruktkurver, toalettmapper, klesplagg,osv. Produktene skal være funksjonelle og attraktive for brukerne. For å starte med det enkleste velger vi i denne oppgaven å designe smykker, belter og enkle mobilholdere

Faginnhold

Elevene skal lære om bruksområdet for sykkelslangene i et miljøperspektiv. Elevene skal lære om hvilke muligheter dette materialet har  som materiale for nye produkter.

Elevene skal lære å jobbe i en designprosess. De skal designe rett i materialene for å lære hvordan materialene oppfører seg ved klipping, nagling, sying (salmakersøm) o.l., for på denne måten å komme fram til ideer til produkt. Elevene skal lære å bruke enkle verktøy som hulltang, nagletang, og andre relevante sammenføyningsteknikker som brukes for å lage smykker og andre enkle bruksgjenstander. De skal lære å dokumentere utprøvingen og begrunne de valgene de tar ut fra de krav som er stilt i oppgaven.

Det er en fordel om elevene har brukt noen av verktøyene tidligere, f.eks. saks, nål og tråd. 

Læreprosess

Elevene samler inn sykkelslanger. De kan besøke lokale sykkelbutikker eller ta med brukte/ødelagte slanger hjemmefra. Læreren setter, sammen med elevene, materialet inn i et miljøperspektiv. Læreren viser ulike produkter som er laget av sykkelslanger (konkretiseringsmateriale). I tillegg er det en liten workshop der elevene lærer de mest grunnleggende teknikkene for å kunne klippe, sammenføye og utforme bruksgjenstander i sykkelgummi.

Elevene jobber praktisk med å utforske hvilke muligheter materialet har, både når det gjelder funksjon og uttrykk. Deretter formulerer elevene en kravspesifikasjon til funksjon/design. De lager ulike forslag til løsninger, velger ut ønsket funksjon og uttrykk, og utvikler og produserer et sluttprodukt.

Forslag til materialer er brukte sykkelslanger, glidelås, trykknapper, karabinkroker, maljer, salmakertråd, smykkestrikk, perler o.l. Verktøy: sakser, hulltenger, (symaskiner), nåler, salmakertråd, maljetang, nøkkelringer, skjæreplater, smykketenger o.l.

Her er eksempler på hvordan læringsmål kan utformes på bakgrunn av kompetansemål og beskrivelse av kjennetegn på høy måloppnåelse. Eksemplene er tenkt brukt til underveisvurdering. 

Hovedområde Kompetansemål Eleven skal kunneLæringsmål Eleven kanKjennetegn på høy måloppnåelse
Designprosess 

bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

eksperimentere med sykkelslanger og vise ulike ideer til produkter

Kan eksperimentere med forskjellige ideer til produkter i arbeidet med sykkelslanger der elevene tar bevisst hensyn til form og funksjon

beskrive ulike  løsningsalternativer

dokumentere ulike løsninger ved å ta bilder underveis i prosessen  

Kan vise bilder av ulike designløsninger og visualisere valgene ut fra funksjonelle og estetiske krav

Produkt

bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

sammenføye deler av sykkelslanger

Kan bruke hensiktsmessige sammenføyningsteknikker i arbeidet med sykkelslanger etter den funksjonen produktet skal ha, og utføre dette på en nøyaktig måte

utveksle synspunkter om verdien av design/redesign i et miljø- og samfunsperspektiv

presentere egne synspunkter om betydningen av design/ redesign i et miljøperspektiv

Kan redegjøre for hvor viktig det er å gjenbruke materialer og gjenstander, og hvilken betydning det har for miljøet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!