Demokrati i praksis - veiledning til valgfaget

5 Støttemateriell

Her følger adressen til flere nettsteder med ressurser til arbeid med og undervisning i valgfaget Demokrati praksis.  De er plassert i en rekkefølge som følger gjennomgangen av de sju eksemplene i kapittel 3.

Lenke til resultater fra Elevundersøkelsen

https://skoleporten.udir.no/

Lenke til demokratiundersøkelsen ICCS «Morgendagens samfunnsborgere»

http://www.uv.uio.no/ils/forskning/publikasjoner/acta/acta-oslo/AD1102.pdf

Lenke til demokratinettstedet ”min.stemme”

http://www.minstemme.no

Lenke til FN-sambandet hvor menneskerettighetene er beskrevet

www.fn.no/

Lenke til menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International

www.amnesty.no/

Lenke til caseeksemplet ”Forliset”

http://en.wikipedia.org/wiki/RvDudleyandStephens

Lenke til et utvalg etiske dilemmaer i forbindelse med ungdom og sosiale medier.

http://www.slideshare.net/digitaldommekraft/etiske-dilemma-elever-og-sosiale-medier

Lenke til nettsted som drøfter flere moralske dilemmaer som er aktuelle for ungdom

http://www.humanistiskungdom.no

Lenke til nettstedet ”ung” som presenterer mange samfunnstemaer som har interesse for ungdom

http://www.Ung.no

Lenke til konflikttrappen og opplegg for et rollespill for å illustrere den

http://www.iu.folkehogskole.no/sites/i/iu.folkehogskole.no/files/f3f9be4ab365cc35207c987812e03989.pdf

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!