Demokrati i praksis - veiledning til valgfaget

Eksempel 7: Metoder for konflikthåndtering

Dette eksemplet tar utgangspunkt i kompetansemål fire under hovedområdet demokrati. Her skal elevene sette seg inn i begrepet konflikt og presentere mulige bidrag til å forebygge konflikter og håndtere konflikter.

Mulige vinklinger/ aktiviteter

  • Identifisere konflikter i elevgruppa og i medieoppslag.
  • Dele erfaringer som ungdom har med konflikter.
  • Drøfte hvordan konflikter kan forebygges.
  • Diskutere bruk av dialog og kommunikasjon som virkemiddel for å løse konflikter.
  • Drøfte internasjonale konflikter skapt av opprør og revolusjon.
  • Studere hvordan organisasjoner som arbeider med konflikter og konflikthåndtering, gir råd om konfliktløsning og konflikthåndtering.
  • Opprette kontakt med ungdom fra land som er i konflikt.

Utdypende kommentarer

Innledningsvis kan det være aktuelt å drøfte hvorfor konflikter oppstår, og hva som kjennetegner ulike konflikter.

Valgfagsgruppa kan jobbe med å bli kjent med ulike konflikter som kulturkonflikter, etiske konflikter, gjengkonflikter, generasjonskonflikter og kjønnskonflikter. Her kan en ta utgangspunkt i konflikter i elevgruppa, men også i konflikter fra medieoppslag og bruke disse som bakgrunn for diskusjoner. 

Rollespill og case kan egne seg når elevene skal trene på å gjenkjenne og gi eksempler på ulike måter å håndtere konflikter på.

Elevmegling er en metode som noen skoler har erfaring med. Valgfagsgruppa kan bli kjent med og ev. trekkes inn i dette arbeidet.

Flere nettsteder gir råd om forebygging av konflikter og konflikthåndtering. Adressene til nettstedene står i kapittel fem.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!