Opplegg for å jobbe med overordnede del - kapittel 1

Vi har laget et 2-timersopplegg hvor hele skolen eller grupper av lærere kan jobbe med ny overordnet del til læreplanverket.

Formålet er at skolene skal

  • bli kjent med verdigrunnlaget for opplæringa slik det er beskrevet i overordnet del
  • reflektere over hvilken betydning verdigrunnlaget har for egen skoles praksis

Forarbeid

Opplegg

Oppfølging

Skoleledelsen sørger for at forslagene blir fulgt opp i det videre planarbeid, eventuelt fulgt opp med en ny fellesøkt.