Læreplanvisning og planleggingsverktøy

Læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som dere kan skru av og på. Støtten er frivillig å bruke. Den har også et planleggingsverktøy dere kan bruke.

Støtte i læreplanvisningen

Den digitale visningen gir støtte til å se sammenhenger i og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Se demo:

Planleggingsverktøy

I planleggingsverktøyet kan dere hente ulike deler fra læreplanene, legge inn egne kommentarer og konkret planlegge opplæringen. Det er mulig å planlegge på tvers av flere fag, i samarbeid med andre lærere og dele innhold med elever og foreldre. Se demo: