Kompetansepakke for innføring av nye læreplaner - opplæring i bedrift

Høsten 2022 får vg3 opplæring i bedrift nye læreplaner. For å støtte lærebedrifter, prøvenemnder og andre i arbeidet med å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene, har vi laget en kompetansepakke som gir deg faglig påfyll. 

Kompetansepakken skal hjelpe lærebedrifter, fylkeskommuner og andre som jobber med lærlinger i å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene. Det er en egen pakke rettet mot prøvenemnder. Kompetansepakken er tilgjengelig for alle. Du finner kompetansepakkene i vår portal

Innhold i kompetansepakken

Kompetansepakken følger lærlingeløpet, og består av seks moduler. Anslagsvis vil du bruke 1-2 timer på å gå gjennom hver av disse. I tillegg er det ulike oppgaver og aktiviteter som du kan gjøre selv, eller sammen med lærlinger, kollegaer eller andre.