Aktuelle ressurser – tverrfaglige temaer

Her finner dere nettsteder som kan være aktuelle i arbeidet med tverrfaglige temaer i læreplanene.

De tverrfaglige temaene er ikke egne fag, men inngår i læreplaner hvor temaene er en sentral del av innholdet i fagene. Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Les mer om tverrfaglige temaer

Dembra er et nettsted om demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

One Ocean Expedition er et nettsted om bærekraftig utvikling i havet.

22. juli-senteret er et nettsted som formidler kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Demokrativerkstedet på Utøya er et nettsted med verktøy til å kjempe mot diskriminering, hat og anti-demokratiske krefter i samfunnet.

Trygg trafikk er et nettsted om trafikksikkerhetsopplæring og trafikksikkerhet for barn og unge.

Den naturlige skolesekken er et nettsted om utdanning for bærekraftig utvikling i praksis.

Sammen er et nettsted med ressurser for arbeid med de tverrfaglige temaene i ulike fag med vekt på mat, måltid, bærekraft og utforsking.