Læreplaner på begge målformer

Læreplanene i Kunnskapsløftet 2020 er fastsatt som forskrift til opplæringsloven på én av målformene, enten bokmål eller nynorsk.

Det er i tråd med kravene i mållova, om at ingen av målformene skal være representert med mindre enn 25 prosent. Vi har imidlertid fått en del innspill om at det vil være nyttig om læreplanene finnes på begge målformer. 

Vi jobber med å oversette læreplanene slik at de finnes på både bokmål og nynorsk for:

  • alle fag i grunnskolen, bortsett fra parallelle likeverdige læreplaner
  • alle gjennomgående fag i videregående opplæring
  • programfag for Vg1

Disse læreplanene er valgt ut fordi de brukes av mange, og det er relativt få læreplaner innenfor disse gruppene. 

Oversettingene blir lagt ut i læreplanvisningen etterhvert som de er ferdige, i løpet av 2021.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!